• Odbierz prezent
INFOSCAN S.A.: Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (2021-03-26 18:10)
fot. freepik.com

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr23/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

INFOSCAN S.A.
Temat


Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Infoscan S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia umowy przedwstępnej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa („Umowa przedwstępna”) oraz raportu bieżącego ESPI nr 19/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie spełnienia drugiego z warunków umowy przedwstępnej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, informuje, iż w dniu 26 marca 2021 r. doszło do zawarcia aneksu do Umowy przedwstępnej, na mocy którego przesunięto termin na zawarcie umowy przyrzeczonej do dnia 15 kwietnia 2021 r. W pierwotnie obowiązującym brzmieniu Umowy przedwstępnej, w przypadku ziszczenia się warunków w terminie do dnia 28 lutego 2021 r., strony zobowiązały się do zawarcia umowy przyrzeczonej w terminie najpóźniej 1 miesiąca od dnia ziszczenia się ostatniego z warunków.

Pozostałe kwestie Umowy przedwstępnej pozostały bez zmian.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)INFOSCAN S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00 - 854
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Al. Jana Pawła II
23(ulica)
(numer)+48 22 188 18 63
+48 22 188 10 23(telefon)

(fax)info@infoscan.pl
www.infoscan.pl(e-mail)

(www)9512209251
140643589(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Piotr SobiśPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk