• Odbierz prezent
INFOSCAN S.A.: Spełnienie drugiego z warunków umowy przedwstępnej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (2021-02-26 17:03)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCAN S.A.
Temat
Spełnienie drugiego z warunków umowy przedwstępnej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie zawarcia umowy przedwstępnej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa informuje, iż w dniu 26 lutego 2021 r. doszło do spełnienia drugiego z warunków niezbędnych do zawarcia umowy przyrzeczonej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa ("Umowa"), tj. przeprowadzenia w terminie do dnia 28 lutego 2021 r. przez nabywcę lub osoby przez niego wskazane i upoważnione na koszt i ryzyko nabywcy audytu w postaci analizy handlowej, finansowej, księgowej, prawnej i podatkowej Spółki (analiza due diligence) i zakończenie go z wynikiem pozytywnym.

W najbliższym czasie strony przystąpią do negocjacji warunków Umowy oraz wyceny składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez biegłego.

Zgodnie z zawartą umową przedwstępną zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2021, strony zobowiązały się do zawarcia Umowy w terminie najpóźniej 1 miesiąca od dnia ziszczenia się ostatniego z warunków.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)INFOSCAN S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)02-516
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Tadeusza Rejtana
17 lok. 16(ulica)
(numer)+48 22 188 18 63
+48 22 188 10 23(telefon)

(fax)info@infoscan.pl
www.infoscan.pl(e-mail)

(www)9512209251
140643589(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-26Piotr SobiśPrezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk