• Odbierz prezent
INFOSCAN S.A.: Rozpoczęcie wcześniejszego wykupu obligacji serii B (2021-03-26 18:23)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr24/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCAN S.A.
Temat
Rozpoczęcie wcześniejszego wykupu obligacji serii B
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Infoscan S.A. („Emitent”, „Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 10/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie aktualizacji informacji dotyczących porozumień z obligatariuszami w sprawie wykupu obligacji na okaziciela serii B Spółki oraz raportu bieżącego ESPI nr 12/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumień z obligatariuszami w sprawie wykupu obligacji na okaziciela serii B Spółki („Porozumienie”), informuje, iż w związku z zakończeniem negocjacji z obligatariuszami serii B, w dniu 26 marca 2021 r. Emitent rozpoczął wykup obligacji serii B w łącznej wysokości 250.000 zł. Wcześniejszy wykup związany jest z realizacją podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z Movie Games Mobile („MGM”), o których Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. Wcześniejszy wykup obligacji serii B, będzie realizowany przez najbliższych kilka dni roboczych.

Jednocześnie Spółka informuje, że wszyscy obligatariusze, których dotyczy wcześniejszy wykup obligacji serii B, zadeklarowali chęć objęcia akcji serii N o wartości odpowiadającej wartości zobowiązania z tytułu obligacji serii B.

Jeden obligatariusz serii B wyraził chęć kontynuowania rozliczeń w oparciu o harmonogram przyjęty w Porozumieniu (kwota pozostała do spłaty to 62.500 zł). Zgodnie z Porozumieniem, termin płatności ostatniej raty spłaty obligacji serii B przypada na dzień 31 grudnia 2021 r.

Mając na uwadze treść uzgodnień dotyczących podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z MGM, Emitent informuje, iż MGM wyraziło zgodę na spłatę jednego obligatariusza serii B zgodnie z obowiązującą treścią Porozumienia.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)INFOSCAN S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00 - 854
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Al. Jana Pawła II
23(ulica)
(numer)+48 22 188 18 63
+48 22 188 10 23(telefon)

(fax)info@infoscan.pl
www.infoscan.pl(e-mail)

(www)9512209251
140643589(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26Piotr SobiśPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk