• Odbierz prezent
INFOSCAN S.A.: Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii N (2021-03-23 18:21)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCAN S.A.
Temat
Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii N
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka") w związku z podjęciem uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect, na podstawie której Zarząd Spółki został upoważniony m.in. do ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii N, informuje, iż w dniu 23 marca 2021 r. doszło do podjęcia uchwały nr 1/III/2021 Zarządu Spółki w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii N, na mocy której Zarząd postanowił ustalić cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii N na kwotę 0,75 zł za każdą akcję.

Podjęcie uchwały Zarządu Spółki zostało poprzedzone podjęciem uchwały nr 1/III/2021 Rady Nadzorczej z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, w której to uchwale Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru na kwotę 0,75 zł za akcję.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)INFOSCAN S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00 - 854
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Al. Jana Pawła II
23(ulica)
(numer)+48 22 188 18 63
+48 22 188 10 23(telefon)

(fax)info@infoscan.pl
www.infoscan.pl(e-mail)

(www)9512209251
140643589(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-23Piotr SobiśPrezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk