• Odbierz prezent
INFOSCAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund (2021-03-31 19:14)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr25/2021
Data sporządzenia:2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCAN S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Infoscan S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 31 marca 2021 roku otrzymał od European High Growth Opportunities Manco SA, reprezentującego fundusz European High Growth Opportunities Securitization Fund, zawiadomienie o przekroczeniu progu określonego art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
notification_knf_ABO_310321_exceeding_.pdfZawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)INFOSCAN S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00 - 854
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Al. Jana Pawła II
23(ulica)
(numer)+48 22 188 18 63
+48 22 188 10 23(telefon)

(fax)info@infoscan.pl
www.infoscan.pl(e-mail)

(www)9512209251
140643589(NIP)

(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Piotr SobiśPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk