• Odbierz prezent
INFOSCAN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund (2021-03-15 15:08)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia:2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCAN S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Infoscan S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 15 marca 2021 roku otrzymał od European High Growth Opportunities Manco SA, reprezentującego fundusz European High Growth Opportunities Securitization Fund, zawiadomienie o przekroczeniu progu określonego art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Treść przedmiotowego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki
PlikOpis
notification_knf_ABO_150321_exceeding_.pdfZawiadomienie art. 69 ustawy o ofercie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INFOSCAN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II23
(ulica)(numer)
+48 22 188 18 63+48 22 188 10 23
(telefon)(fax)
info@infoscan.plwww.infoscan.pl
(e-mail)(www)
9512209251140643589
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Piotr SobiśPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk