• Odbierz prezent
INFOSCAN S.A.: Otrzymanie oświadczeń o zamianie jednej obligacji serii C6 oraz dziewięciu obligacji serii C7 na akcje serii H (2021-02-23 18:54)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-02-23
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCAN S.A.
Temat
Otrzymanie oświadczeń o zamianie jednej obligacji serii C6 oraz dziewięciu obligacji serii C7 na akcje serii H
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 57/2020 opublikowanego w dniu 17 listopada 2020 r. w sprawie emisji obligacji serii C6 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3 oraz raportu bieżącego ESPI nr 16/2021 opublikowanego w dniu 23 lutego 2021 r. w sprawie emisji obligacji serii C7 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3, niniejszym informuje, że Spółka w dniu 23 lutego 2021 r. otrzymała od European High Growth Opportunities Securitization Fund ("Obligatariusz") posiadającego obligacje serii C6 oraz obligacje serii C7 zamienne na akcje serii H, oświadczenie o zamianie jednej obligacji serii C6 oraz dziewięciu obligacji serii C7 na akcje serii H Spółki. W wyniku realizacji praw: z jednej obligacji serii C6 Obligatariusz obejmuje 50.505 akcji Spółki serii H, po cenie zamiany równej 0,99 zł za każdą akcję, w łącznej kwocie wynoszącej 50.000 zł oraz z dziewięciu obligacji serii C7 Obligatariusz obejmuje 454.545 akcji Spółki serii H, po cenie zamiany równej 0,99 zł za każdą akcję, w łącznej kwocie wynoszącej 450.000 zł. Zamiana obligacji zostanie dokonana z chwilą zapisu akcji na rachunku Obligatariusza.

Na podstawie uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H, Zarząd Spółki podejmie działania prowadzące do dematerializacji akcji serii H. Prawa z akcji serii H Spółki powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych Obligatariusza. Akcje serii H zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z chwilą wydania akcji serii H tj. z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)INFOSCAN S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)02-516
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Tadeusza Rejtana
17 lok. 16(ulica)
(numer)+48 22 188 18 63
+48 22 188 10 23(telefon)

(fax)info@infoscan.pl
www.infoscan.pl(e-mail)

(www)9512209251
140643589(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-23Piotr SobiśPrezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk