• Odbierz prezent
INFOSCAN S.A.: Informacja w zakresie wcześniejszego wykupu obligacji serii B (2021-03-31 20:13)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCAN S.A.
Temat
Informacja w zakresie wcześniejszego wykupu obligacji serii B
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Infoscan S.A. („Emitent”, „Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 24/2021 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie rozpoczęcia wcześniejszego wykupu obligacji serii B, raportu bieżącego ESPI nr 10/2021 z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie aktualizacji informacji dotyczących porozumień z obligatariuszami w sprawie wykupu obligacji na okaziciela serii B Spółki oraz raportu bieżącego ESPI nr 12/2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zawarcia porozumień z obligatariuszami w sprawie wykupu obligacji na okaziciela serii B Spółki („Porozumienie”) informuje, iż Emitent dokonał wcześniejszego wykupu obligacji serii B za łączną kwotę 187.500 zł.

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostatecznie dwóch obligatariuszy serii B wyraziło chęć kontynuowania rozliczeń w oparciu o harmonogram przyjęty w Porozumieniu (łączna kwota pozostała do spłaty z tytułu obligacji serii B to 125.000 zł ). Zgodnie z Porozumieniem, termin płatności ostatniej raty spłaty obligacji serii B przypada na dzień 31 grudnia 2021 r.

Mając na uwadze treść uzgodnień dotyczących podstawowych warunków i założeń współpracy w przedmiocie połączenia Spółki z Movie Games Mobile, Emitent informuje, iż Movie Games Mobile wyraziło zgodę na spłatę dwóch obligatariuszy serii B zgodnie z obowiązującą treścią Porozumienia.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INFOSCAN S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 854Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jana Pawła II23
(ulica)(numer)
+48 22 188 18 63+48 22 188 10 23
(telefon)(fax)
info@infoscan.plwww.infoscan.pl
(e-mail)(www)
9512209251140643589
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Piotr SobiśPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk