• Odbierz prezent
INFOSCAN S.A.: Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Emitenta w ramach emisji akcji serii N (2021-03-31 19:34)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCAN S.A.
Temat
Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Emitenta w ramach emisji akcji serii N
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Infoscan S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do Uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect, informuje, że w dniu 31 marca 2021 r., podjął uchwałę w sprawie dookreślenia wysokości podwyższonego kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany Statutu Spółki.

W związku z dokonanym dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego Spółki, po rejestracji przez sąd rejestrowy zmian kapitału zakładowego Spółki, wyniesie on 1.075.005,04 zł (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięć złotych cztery grosze) i będzie dzielił się na 10.750.054 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z czego:
a. 1.650.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 1.650.000,
b. 153.650 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000.001 do numeru 153.650,
c. 260.400 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 000.001 do numeru 260.400,
d. 439.600 (czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000.001 do numeru 439.600,
e. 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000.001 do numeru 160.000,
f. 1.870.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0.000.001 do numeru 1.870.000,
g. 260.000 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000.001 do numeru 260.000,
h. 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 000.001 do numeru 130.000
i. 435.628 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do numeru 435.628.
j. 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do numeru 1.500.000.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)INFOSCAN S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00 - 854
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Al. Jana Pawła II
23(ulica)
(numer)+48 22 188 18 63
+48 22 188 10 23(telefon)

(fax)info@infoscan.pl
www.infoscan.pl(e-mail)

(www)9512209251
140643589(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Piotr Sobiś
Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk