• Odbierz prezent
INFOSCAN S.A.: Aktualizacja informacji dotyczącej umowy zawartej z European High Growth Opportunities Securitization Fund (2021-02-18 14:55)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
INFOSCAN S.A.
Temat
Aktualizacja informacji dotyczącej umowy zawartej z European High Growth Opportunities Securitization Fund
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Infoscan S.A. („Emitent” lub „Spółka"), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 5/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie informacji dotyczącej umowy zawartej z European High Growth Opportunities Securitization Fund („Umowa”)(„Inwestor”), informuje, że w dniu 18 lutego 2021 r. podjął decyzję o wznowieniu emisji w zakresie nie więcej niż dwóch transz obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych w ramach Umowy. Zgodnie z Umową, obligacje będą oferowane w transzach o wartości nominalnej 500.000 zł.

Pozyskane środki z emisji obligacji zamiennych na akcje zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań Spółki , co umożliwi przyspieszenie realizacji jednego z warunków trwającego procesu połączenia z Movie Games Mobile S.A.

W ocenie Emitenta, korzystna dla Spółki będzie realizacja przysługującego uprawnienia przewidzianego w Umowie, do wznowienia oferowania Inwestorowi nabycia kolejnych transz obligacji zamiennych na akcje i pozyskania z tego tytułu środków, ze względu na cenę emisyjną akcji serii H ustalaną zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 sierpnia 2019 r. oraz termin i procedurę realizacji takiej emisji. W rezultacie pozyskania środków z emisji obligacji zamiennych na nowe akcje Emitent będzie miał możliwość zredukowania liczby akcji serii N emitowanych w celu pozyskania środków na spłatę zobowiązań Spółki na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 stycznia 2021 r.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFOSCAN SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)INFOSCAN S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)02-516
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Tadeusza Rejtana
17 lok. 16(ulica)
(numer)+48 22 188 18 63
+48 22 188 10 23(telefon)

(fax)info@infoscan.pl
www.infoscan.pl(e-mail)

(www)9512209251
140643589(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-18Piotr SobiśPrezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk