• Odbierz prezent
Informacja, z której nie korzystasz, a powinieneś

Czym jest program pokrycia analitycznego?

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego (PWPA) polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych na temat spółek notowanych na GPW. To, co odróżnia te analizy to fakt, że ich przygotowanie finansowane jest przez GPW i dzięki temu od momentu publikacji są ogólnodostępne dla każdego inwestora.

Na rynkach prowadzonych przez GPW dostępne są akcje ponad 800 emitentów. Tak wysoka liczba powoduje, że część inwestorów koncentruje swoją uwagę na tych największych, bo na ich temat jest po prostu więcej dostępnych informacji. Jako giełda dążymy do aktywizacji szerokiego rynku, dlatego też zależy nam na zwiększaniu zainteresowania inwestorów spółkami spoza głównych indeksów. PWPA uruchomiliśmy w 2019 roku i właśnie rozpoczęliśmy kolejną dwuletnią edycję, gdzie aż 65 spółek z 24 sektorów gospodarki zostało objętych pokryciem analitycznym.

Jaki jest główny cel tego programu?

Program spełnia jednocześnie kilka bardzo ważnych celów. Pierwszym i najbardziej oczywistym jest zwiększenie liczby i dostępności analiz spółek spoza głównych indeksów, dla których do tej pory nie były przygotowywane profesjonalne analizy lub jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Z drugiej strony, nie mniej ważnym celem jest poszerzanie wiedzy o tych spółkach wśród inwestorów - w szczególności nowych inwestorów indywidualnych, którzy weszli na rynek w 2020 roku. Takie analizy to także wartość dodana dla samych spółek, które dzięki regularnej wycenie przez profesjonalnych analityków mogą na bieżąco weryfikować swoje modele biznesowe, a ich wycena giełdowa lepiej odzwierciedla ich wartość.

Co decydowało o tym, że spółka mogła zostać zakwalifikowana do PWPA?

Spółka, chcąca przystąpić do bieżącej, trzeciej edycji Programu, w pierwszym kroku musiała nawiązać kontakt z firmą inwestycyjną, której rolą miało być przygotowanie analiz. Następnie wybrana firma inwestycyjna mogła zgłosić spółkę (lub spółki) do naszego Programu. Warunkiem było notowanie na Głównym Rynku oraz NewConnect na dzień 31 maja 2021 roku. Dodatkowym wymogiem, aby uniknąć sytuacji, w której zamawialibyśmy analizy dla spółek już szeroko pokrywanych analizami, był brak dostępnych analiz dla tych spółek w ciągu ostatnich 12 miesięcy lub pokrycie spółki przez maksymalnie jednego analityka. Kolejnymi przyjętymi przez nas warunkami były kryteria odpowiedniej kapitalizacji spółki (co najmniej 50 mln złotych), a także wymóg, aby wartość wskaźnika free float spółki przekraczała 20%.

Warto zaznaczyć, że firmy inwestycyjne, zgłaszające spółki do Programu, również były zobligowane do spełniania określonych Regulaminem Programu kryteriów. Przede wszystkim musiały zatrudniać zespół składający się z minimum 3 analityków, który w roku poprzedzającym start aktualnej edycji Programu sporządził analizy dla co najmniej 10 spółek notowanych na GPW spoza indeksu WIG20.

Dlaczego GPW zdecydowała się wprowadzić PWPA?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że wzrost dostępnego pokrycia analitycznego dla spółek z sektora średnich i małych przedsiębiorstw jest niezmiernie ważnym elementem podnoszenia zaufania do rynku kapitałowego. Nasz rynek charakteryzuje się tym, że poza indeksem WIG20 praktycznie wszystkie spółki w kategoriach europejskich uznaje się za małe lub średnie. Analizy giełdowe są przygotowywane przez firmy inwestycyjne na zasadach komercyjnych, głównie dla większych spółek. Nie są również od razu dostępne dla szerokiego grona inwestorów. Z kolei mniejsze spółki, pomijane często przez analityków, także mają ambicje, aby rosnąć i zwiększać swoją kapitalizację. Jednak bez profesjonalnych analiz inwestorzy często nie są w stanie dostrzec ich wartości. To z resztą problem obserwowany na niemalże wszystkich rynkach giełdowych. W 2019 roku wspólnie z domami maklerskimi przygotowaliśmy pilotażowy program, który miał zwiększyć liczbę firm objętych profesjonalną analizą prowadzonej działalności. Program ten z sukcesem działał dwa lata i objął 51 spółek. Po analizie efektów i opinii uczestników rynku zdecydowaliśmy o jego kontynuacji.

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Zespół FXMAG

Portal i jedyny w Polsce magazyn Inwestora Indywidualnego. FXMAG wspiera swoich czytelników, zapewniając dostęp do szerokiej bazy edukacyjnej i na bieżąco informując o najważniejszych wydarzeniach rynkowych i gospodarczych z zakresu rynku Forex, akcji, kryptowalut oraz inwestycji alternatywnych. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk