• Odbierz prezent
Informacja o cenach mieszkań: wypłaty kredytów mieszkaniowych, stopy procentowe [marże bankowe, umowy kredytowe] - raport o rynku nieruchomości
fot. freepik.com

Poniższe wykresy opisują najważniejsze zjawiska, które wystąpiły na rynku mieszkaniowym w największych miastach w Polsce w III kwartale 2021 r. Wykresy prezentują:

 1. ceny mieszkań (wykresy 1–15),
 2. kredytową dostępność mieszkania, dostępność kredytu, opłacalność inwestycji w mieszkanie (wykresy 16−24),
 3. wypłaty kredytów mieszkaniowych i stopy procentowe (wykresy 25−34),
 4. operacyjną zyskowność mieszkań i projektów deweloperskich, koszty produkcji budowlano-montażowej oraz sytuację ekonomiczną deweloperów w Polsce (wykresy 35–50),
 5. budownictwo mieszkaniowe i rynek mieszkań w wybranych miastach w Polsce (wykresy 51−64),
 6. czynsze i ceny nieruchomości komercyjnych oraz szacunkowa stopa zwrotu (wykresy 65-75),
 7. rozszerzoną analizę sytuacji finansowej: firm deweloperskich (wykresy 76-107), firm budownictwa kubaturowego (wykresy 108-125), firm zajmujących się sprzedażą materiałów budowlanych (wykresy 126-146), firm produkujących materiały budowlane (wykresy 147-164).

 

Analiza cen mkw. mieszkań: ofertowych, transakcyjnych oraz hedonicznych na rynku pierwotnym i wtórnym oraz stawek najmu mieszkań bazuje na danych pozyskiwanych w ramach badania ankietowego rynku mieszkaniowego Baza Rynku Nieruchomości (BaRN). Z kolei w ramach badania ankietowego rynku nieruchomości komercyjnych Baza Rynku Nieruchomości Komercyjnych (BaNK) zbierane i analizowane są dane dotyczące czynszów oraz cen ofertowych i transakcyjnych nieruchomości komercyjnych.

W analizach wykorzystano także dane z baz: PONT Info Nieruchomości, AMRON i SARFIN Związku Banków Polskich oraz Comparables.pl. Korzystano również z analiz i raportów JLL/d.REAS, Komisji Nadzoru Finansowego oraz ze zbiorczych danych kredytowych Biura Informacji Kredytowej. Do analizy strukturalnej rynków wykorzystano dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz wiele opracowań zawierających dane sektorowe[1]

 

Wypłaty kredytów mieszkaniowych, stopy procentowe

Informacja o cenach mieszkań: wypłaty kredytów mieszkaniowych, stopy procentowe [marże bankowe, umowy kredytowe] - raport o rynku nieruchomości - 1

Informacja o cenach mieszkań: wypłaty kredytów mieszkaniowych, stopy procentowe [marże bankowe, umowy kredytowe] - raport o rynku nieruchomości - 2

 

Szacunek wypłat brutto kredytów mieszkaniowych dla gosp. domowych w Polsce oraz szacunek zakupów mieszkań deweloperskich na 7M (mln zł) z udziałem środków własnych i kredytów

Informacja o cenach mieszkań: wypłaty kredytów mieszkaniowych, stopy procentowe [marże bankowe, umowy kredytowe] - raport o rynku nieruchomości - 3

Informacja o cenach mieszkań: wypłaty kredytów mieszkaniowych, stopy procentowe [marże bankowe, umowy kredytowe] - raport o rynku nieruchomości - 4

 

***Materiał pochodzi z raportu NBP: “Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2021 r.”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz raport

 

 1. Korzystano z danych i opracowań m.in. Sekocenbud, Spectis, PAB, Grupa OLX


Wiadomości z Narodowego Banku Polskiego

Polski bank centralny z siedzibą główną w Warszawie. NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk