• Odbierz prezent
Informacja o cenach mieszkań: operacyjna zyskowność mieszkań i projektów deweloperskich, koszty produkcji budowlano-montażowej i sytuacja ekonomiczna deweloperów
fot. freepik.com

Najważniejsze zjawiska, które wystąpiły na rynku mieszkaniowym w największych miastach w Polsce w IV kwartale 2021 r. przedstawiono na wykresach. Wykresy prezentują:

1) ceny mieszkań (wykresy 1–15),

2) kredytową dostępność mieszkania, dostępność kredytu, opłacalność inwestycji w mieszkanie (wykresy 16−24),

3) wypłaty kredytów mieszkaniowych i stopy procentowe (wykresy 25−34),

4) operacyjną zyskowność mieszkań i projektów deweloperskich, koszty produkcji budowlano-montażowej oraz sytuację ekonomiczną deweloperów w Polsce (wykresy 35–50),

5) budownictwo mieszkaniowe i rynek mieszkań w wybranych miastach w Polsce (wykresy 51−64),

6) czynsze i ceny nieruchomości komercyjnych oraz szacunkowa stopa zwrotu (wykresy 65-75),

7) analizę opłacalności inwestycji w mieszkania na wynajem w wybranych miastach w Polsce w IV kwartale 2021 r. (wykresy 76-82),

8) analizę zmian średnich ofertowych stawek wynajmu mieszkań według nowych ogłoszeń zamieszczonych w serwisie OTODOM.PL w IV kw. 2021 r. (wykresy 83-87),

9) sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw deweloperskich z elementami analizy popytu i podaży na rynku pierwotnym mieszkań na podstawie badań NBP (wykresy 88-108),

10) sytuację ekonomiczną i zdolność produkcyjną firm budownictwa kubaturowego na podstawie badań NBP (wykresy 109-124).

Analiza cen mkw. mieszkań: ofertowych, transakcyjnych oraz hedonicznych na rynku pierwotnym i wtórnym oraz stawek najmu mieszkań bazuje na danych pozyskiwanych w ramach badania ankietowego rynku mieszkaniowego Baza Rynku Nieruchomości (BaRN). Z kolei w ramach badania ankietowego rynku nieruchomości komercyjnych Baza Rynku Nieruchomości Komercyjnych (BaNK) zbierane i analizowane są dane dotyczące czynszów oraz cen ofertowych i transakcyjnych nieruchomości komercyjnych.

W analizach wykorzystano także dane z baz: PONT Info Nieruchomości, AMRON i SARFIN Związku Banków Polskich oraz Comparables.pl. Korzystano również z analiz i raportów JLL/d.REAS, Komisji Nadzoru Finansowego oraz ze zbiorczych danych kredytowych Biura Informacji Kredytowej. Do analizy strukturalnej rynków wykorzystano dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz wiele opracowań zawierających dane sektorowe[1].

 

Operacyjna zyskowność mieszkań i projektów deweloperskich, koszty produkcji budowlano montażowej oraz sytuacja ekonomiczna deweloperów w Polsce

Informacja o cenach mieszkań: operacyjna zyskowność mieszkań i projektów deweloperskich, koszty produkcji budowlano-montażowej i sytuacja ekonomiczna deweloperów - 1

Informacja o cenach mieszkań: operacyjna zyskowność mieszkań i projektów deweloperskich, koszty produkcji budowlano-montażowej i sytuacja ekonomiczna deweloperów - 2

Informacja o cenach mieszkań: operacyjna zyskowność mieszkań i projektów deweloperskich, koszty produkcji budowlano-montażowej i sytuacja ekonomiczna deweloperów - 3

Informacja o cenach mieszkań: operacyjna zyskowność mieszkań i projektów deweloperskich, koszty produkcji budowlano-montażowej i sytuacja ekonomiczna deweloperów - 4

Informacja o cenach mieszkań: operacyjna zyskowność mieszkań i projektów deweloperskich, koszty produkcji budowlano-montażowej i sytuacja ekonomiczna deweloperów - 5

 

 

***Materiał pochodzi z raportu NBP: “Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2021 r”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz raport

 

  1. Korzystano z danych i opracowań m.in. Sekocenbud, Spectis, PAB, Grupa OLX


Wiadomości z Narodowego Banku Polskiego

Polski bank centralny z siedzibą główną w Warszawie. NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk