• Odbierz prezent
Informacja dot. rynku funduszy inwestycyjnych: negatywna reakcja rynków bazowych na decyzje banków centralnych
fot. własne źródło

Jedynym segmentem funduszy, który zanotował stratę na przestrzeni tygodnia był segment akcji zagranicznych, który stracił średnio 0,67%. Przecena była wywołana negatywną reakcją bazowych rynków akcji na decyzje banków centralnych w zakresie kształtowania polityki pieniężnej. Najlepiej zachowywały się rozwiązania oparte o rynki surowców, które zyskały 0,96%, a motorem napędowym były wzrosty na rynku srebra. Na kolejnym miejscu znalazły się fundusze dające ekspozycję na rynek akcji polskich, które zyskały 0,83%. W tym segmencie największy wpływ miały wzrosty w grupie akcji polskich uniwersalne, które zyskały średnio 1,04%.

 

 

Fundusze dłużne zyskały średnio 0,57% na przestrzeni tygodnia. W tym segmencie najlepiej performowały rozwiązania oparte o polskie skarbowe papiery dłużne, które zyskały 0,85%. Najsłabsze okazały się rozwiązania oparte o długoterminowe polskie skarbowe papiery dłużne, które wzrosły o 0,24%


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk