• Odbierz prezent
Informacja dot. rynku funduszy inwestycyjnych. Jakie skutki wywoła dalszy wzrost rentowności akcji?
fot. własne źródło

Poprzedni tydzień przyniósł kontynuację minorowych nastrojów na rynku funduszy inwestycyjnych. Tym razem największe spadki dotknęły funduszy akcji polskich, które straciły średnio 4,97%. W tej kategorii najmocniej zaważyły spadki w kategorii rozwiązań opartych o akcjie polskie uniwersalne, które zanotowały średnią stopę zwrtotu na poziomie -5,43% oraz akcji polskich małych i średnich spółek, które zakończyły tydzień ze stratą w wysokości 4,92%.

 

 

Na drugim miejscu pod względem spadków znalazły się fundusze dające ekspozycję na akcje polskie mieszane, które traciły średnio 3,17%. W tej kategorii najbardziej zaważyły spadki w grupie rozwiązań mieszanych akcji polskich zrównoważonych ze stratą – 4,41% oraz mieszanych akcji polskich stabilnego wzrostu ze stratą na poziomie 3,02%.

 

Dalszy wzrost rentowności polskich obligacji rządowych przełożył się na kontynuację przeceny funduszy dłużnych. Również w tym tygodniu najsłabiej zachowywały się rozwiązania oparte o polskie papiery skarbowe długoterminowe, które straciły 3,16%. Na drugim miejscu pod względem ujemenj stopy zwrotu znalazły się fundusze papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalnych ze stratą na poziomie 1,91%.


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk