• Odbierz prezent
Inflacja wzrośnie powyżej 4 proc.! Scenariusz inflacyjny budzi niepokój? Już niedługo aktualizacja ratingu Polski przez S&P
fot. freepik.com

Inflacja bazowa na przełomie lat 2020-2021 ukształtowała się powyżej naszych wcześniejszych oczekiwań. Częściowo wynikało to z proinflacyjnego wpływu pandemii COVID-19 (zwiększonego popytu na niektóre usługi ze względu na przedłużającą się perspektywę pracy zdalnej i dalszej izolacji społecznej oraz podwyżek rekompensujących zmniejszone obroty). Odpowiadał za to również silniejszy od naszych oczekiwań wpływ podwyżek opłat za wywóz śmieci.

Wyższy punkt startowy oddziałuje w kierunku podniesienia ścieżki inflacji bazowej w całym 2021 r.

W kolejnych miesiącach inflacja bazowa będzie kształtowała się w lekkim trendzie spadkowym. Wsparciem dla takiej tendencji będą efekty wysokiej bazy sprzed roku oraz zmniejszenie inflacji bazowej w strefie euro. W II poł. br. i w 2022 r. czynnikiem proinflacyjnym będzie oczekiwana przez nas poprawa sytuacji gospodarczej. Niskie bezrobocie będzie sprzyjało narastaniu presji płacowej.

Nasz scenariusz inflacyjny,

w którym dynamika cen ogółem, po przejściowym wzroście powyżej 4% w maju br., obniży się do ok. 3% r/r pod koniec 2022 r.. stanowi silne wsparcie dla naszej prognozy stóp procentowych w Polsce. Podtrzymujemy naszą prognozę, iż RPP rozpocznie cykl zacieśniania polityki pieniężnej w marcu 2023 r. Oprócz inflacji kształtującej się powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5%) argumentem na rzecz podwyżki stóp procentowych będzie oczekiwane przez nas wysokie tempo wzrostu gospodarczego, wspieranego m.in. przez projekty realizowane w ramach unijnego funduszu odbudowy (por. MAKROmapa z 08.03.2021).

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą dane nt. koniunktury w chińskim przetwórstwie

Uważamy, że mogą one przyczynić się do lekkiego umocnienia kursu polskiej waluty. Aprecjacji złotego mogą sprzyjać również wstępne dane o inflacji w Polsce. Zaplanowana na ten tydzień publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa nie będzie miała naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego. Do osłabienia kursu polskiej waluty mogą przyczynić się natomiast dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. Pozostałe dane ze Stanów Zjednoczonych (indeks ISM dla przetwórstwa, indeks Conference Board) oraz strefy euro (wstępna inflacja) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na rynek. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję S&P zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

Uważamy,

że obecny kurs euro względem złotego jest znacząco przewartościowany. Uwzględniając naszą prognozę silnego wzrostu PKB w Polsce w najbliższych latach, wspieranego przez ożywienie w światowym handlu oraz napływ środków w ramach unijnego Funduszu Odbudowy, dostrzegamy wysokie prawdopodobieństwo wyraźnego umocnienia złotego wraz z pojawieniem się oznak wygasania III fali pandemii. Wstępne dane o inflacji w Polsce kluczowe dla stawek IRS W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,37 (spadek o 10pb), 5-letnie do 1,07 (spadek o 12pb), a 10-letnie do 1,63 (spadek o 14pb). W ubiegłym tygodniu doszło do spadku stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Była to korekta po obserwowanym w ostatnich tygodniach silnym wzroście rentowności związanym z obawami inwestorów o wzrost inflacji będący skutkiem oczekiwanego ożywienia gospodarczego. W czwartek Ministerstwo Finansów przeprowadziło aukcję długu, na której sprzedało papiery o 2-, 5-, 9-, 10- letnich terminach zapadalności za 6,9 mld PLN przy popycie równym 11,8 mld PLN. Udana aukcja długu sprzyjała spadkowi stawek IRS.

W tym tygodniu kluczowa dla stawek IRS będzie publikacja wstępnych danych o inflacji w Polsce,

która może doprowadzić do ich lekkiego wzrostu. Uważamy, że zaplanowana na ten tydzień publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa nie będzie miała istotnego wpływu na krzywą. Neutralne dla stawek IRS będą naszym zdaniem również dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks ISM dla przetwórstwa, indeks Conference Board) oraz strefy euro (wstępna inflacja). Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję S&P zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

Credit Agricole - informacje ekonomiczne 


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk