Advertisement
  • Odbierz prezent
Inflacja w Polsce niespodziewanie przyspieszyła i osłabiła notowania polskiego złotego (PLN)

W tym tygodniu poznaliśmy wyniki marcowego indeksu cen konsumpcyjnych. Dane zaskoczyły znacznie wyższym niż oczekiwano wzrostem inflacji. W ciągu roku przyspieszyła ona z 2,4% do 3,2%, podczas gdy oczekiwano wzrostu cen na poziomie 2,6%. W porównaniu miesięcznym inflacja CPI wzrosła w marcu o 1%. Wzrost ten wynika głównie z wyższych cen ropy naftowej, które przekładają się na ceny paliw, a pośrednio na wiele innych sektorów gospodarki. Nie należy jednak oczekiwać, że zmiany te będą miały wpływ na decyzje NBP.

Narodowy Bank Polski chce nadal wspierać gospodarkę i luzuje politykę pieniężną

Nawet jeśli tempo wzrostu cen będzie nadal przyspieszać, to interwencja i tak jest raczej mało prawdopodobna. Z punktu widzenia banku centralnego, wydaje się, że wspieranie gospodarki w tym trudnym czasie jest priorytetem, a jego członkowie są świadomi, że nie mogą mieć wpływu np. na wspomniane podwyżki ceny ropy naftowej.

Warto również wspomnieć o wynikach produkcji przemysłowej w strefie euro

W lutym spadła ona o 1,6%. Wśród dużych gospodarek strefy euro największe dla niej spadki widać było we Francji i Niemczech. Było to związane głównie z problemami z dostępnością środków wspierających walkę z pandemią, m.in. z dostawą szczepionek. Najbardziej palącym problemem dla Europy był w tym czasie jednak brak komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego.

W tym tygodniu złoty osłabił się i w piątek rano jego kurs wynosił 4,55 PLN/EUR. Eurodolar zanotował natomiast poziom 1,197 USD/EUR.


Akcenta

AKCENTA to międzynarodowa instytucja płatnicza, oferująca obsługę transakcji walutowych dla firm zajmujących się eksportem i importem.AKCENTA specjalizuje się w wymianie walut, realizacji płatności zagranicznych i transakcjach zabezpieczających kursy walut. Przewagami AKCENTY wobec banków są bardzo dobre oferowane kursy walut, które każdy Klient może negocjować, niskie opłaty za przelewy międzynarodowe oraz bezpłatne rachunki. Przewagą AKCENTY wobec kantorów internetowych jest specjalizacja w kierunku obsługi firm i pełna oferta usług walutowych uwzględniających potrzeby przedsiębiorstw, w tym transakcje z rynku terminowego (forwardy).AKCENTA działa na rynkach finansowych od ponad 20 lat, obecnie w 7 krajach Europy: w Czechach, Francji, Niemczech, Polsce, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech. 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk