• Odbierz prezent
Inflacja PPI w Polsce w dół, produkcja sprzedana przemysłu również
fot. pexels.com

Produkcja sprzedana przemysłu (licząc w cenach stałych) była w kwietniu br. o 6,4% r/r niższa niż w analogicznym miesiącu ub. roku. Oznacza to spadek głębszy niż w marcu (o 2,9% r/r), do czego przyczyniała się m.in. niekorzystna różnica r/r w liczbie dni roboczych). Dane okazały się słabsze zarówno od naszych oczekiwań, jak i konsensusu prognoz.

Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego do danych spadki r/r odnotowano w 25 z 34 działów przemysłu. O ile skala spadku produkcji okazała się niespodzianką, to już struktura danych jest zgodna z obrazem z ostatnich miesięcy. Produkcję hamuje sektor górniczy i wytwarzania energii elektrycznej. Przemysł przetwórczy także spada r/r, choć głębokość korekty ograniczana jest przez przemysł maszynowy i motoryzacyjny, który nadal nadrabia zaległości z okresu zatorów w łańcuchach dostaw. Natomiast po korekcji sezonowej produkcja przemysłowa obniżyła się względem marca br. o 1,6% m/m, a więc mocniej niż w marcu.

Prosto z rynku: Odczyt dynamiki r/r produkcji przemysłowej w kwietniu zapewne najniższy w tym roku - 1

 

Dane za kwiecień potwierdzają, że krajowy przemysł mocno odczuwa negatywny wpływ słabego popytu wewnętrznego wynikającego ze słabości konsumpcji i budownictwa mieszkaniowego. Są one skutkiem wysokiej inflacji obniżającej siłę nabywczą gospodarstw domowych oraz wysokich stóp procentowych. Słabszy jest również popyt z zagranicy, aczkolwiek niektóre sektory (np. motoryzacyjny i maszynowy) nadal nadrabiają zaległości z przeszłości, gdy realizację zamówień spowolniały zatory w łańcuchach dostaw. Dane za kwiecień to prawdopodobnie najsłabszy odczyt produkcji przemysłowej w tym roku, choć spadki r/r mogą utrzymywać się w maju i czerwcu. Nie powinny być jednak tak głębokie. Opublikowany dziś wskaźnik ogólnej koniunktury w przemyśle przetwórczym wskazuje na stabilną koniunkturę w sektorze w maju. W dłuższym okresie produkcja przemysłowa powinna powrócić do niewielkich wzrostów r/r, przy czym mogą zmienić swoje akcenty czynniki wpływające na przemysł. Zakładamy bowiem, że wraz z obniżającą się inflacją poprawi się popyt wewnętrzny, a informacje z przemysłu motoryzacyjnego i maszynowego zapewne nie będą już tak korzystne, wraz z utrwalaniem się impulsu monetarnego w strefie euro. O ile odczyt PKB w 1Q br., który poznaliśmy w ub. tygodniu, wpłynie na wyższą prognozę PKB w całym 2023 r. to sytuacja w przemyśle, krajowym i zagranicznym wskazuje, że należy być ostrożnym w skali rewizji prognoz. Tym bardziej, że ostatnie dane z przemysłu Niemiec były bardzo słabe i widać pewne wyhamowanie produkcji w Chinach.

 

Inflacja PPI w Polsce obniżyła się w kwietniu do 6,8% r/r z 10,1% r/r miesiąc wcześniej, a więc okazała się nieznacznie niższa od naszej prognozy i konsensusu. Jest to najniższy odczyt od niemal dwóch lat. W szczególności w warunkach słabego popytu i lepszej sytuacji na międzynarodowych rynkach surowców obniżyła się inflacja cen przemysłu przetwórczego - do 1,7% r/r z 4,7% r/r w marcu. Dane te wskazują, że zacieśnianie polityki pieniężnej w kraju i zagranicą oddziałuje na popyt i ceny produkcji sprzedanej, które w nadchodzących miesiącach będą sprzyjać obniżeniu inflacji cen konsumentów. Zaznaczamy jednak, że inflacja CPI będzie pozostawała znacznie wyższa niż inflacja PPI, gdyż obejmuje m.in. ceny usług i żywności.

 

Naszym zdaniem opublikowane dziś dane z przemysłu i rynku pracy nie zmieniają oczekiwań co do ścieżki stóp procentowych w Polsce. W najbliższych miesiącach Rada Polityki Pieniężnej będzie kontynuowała strategię wait-and-see, obserwując trendy inflacyjne, a także koniunkturę w polskiej gospodarce. Najbliższe miesiące będą przynosiły spadki rocznego wskaźnika inflacji CPI, głównie ze względu na efekt wysokiej bazy odniesienia, a także spadki cen surowców przemysłowych. Jednocześnie jednak ciasny rynek pracy a także ekspansywna polityka fiskalna ukierunkowana na stymulację popytu spowalniać będą jednak spadki inflacji bazowej, a także oddalać perspektywę powrotu inflacji do celu NBP. W takich uwarunkowaniach nie widzimy przestrzeni do obniżek stóp procentowych w tym roku i podtrzymujemy nasz scenariusza stabilizacji stóp do końca tego roku.


Millennium analizy i komentarze

Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego. Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk