• Sklep
  • Odbierz prezent
inflacja GUS

W ostatnim czasie Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o inflacji. Które towary najbardziej podrożały? Jakie są dalsze oczekiwania związane z inflacją w kolejnych miesiącach?

 

15 kwietnia w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny podał informacje na temat inflacji w marcu 2019 r. Według danych GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu wzrosły rok do roku o 1,7%. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3%. Było to zgodne z wcześniejszymi szacunkami GUS.

W swym komentarzu do danych GUS o inflacji, Adam Antoniak – analityk Banku Pekao SA zwrócił uwagę, na to, że za wzrost inflacji w marcu odpowiadał przede wszystkim większy wzrost cen żywności i paliw. W marcu ceny żywności wzrosły o 2,7% rok do roku. W lutym było to 2,2% rok do roku. Ceny paliw do prywatnych środków transportu wzrosły o 7,3% rok do roku. W lutym było to 5,8% rok do roku. Analityk poinformował także, że koszty związane z użytkowaniem mieszkania wzrosły o 1% rok do roku po wzroście o 0,6% rok do roku w lutym.

Zdaniem eksperta inflacja powróciła w marcu do pasma dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego, jednak w najbliższych miesiącach pozostanie poniżej celu inflacyjnego. Dodał, że oczekuje się szybszego wzrostu cen w listopadzie/grudniu, a scenariusz bazowy zakłada, że do końca 2020 r. stopy procentowe NBP pozostaną bez zmian.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestorka. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk