• Odbierz prezent
Inflacja czy deflacja- z czym zmaga się Strefa Euro?

16 września opublikowane zostały najnowsze odczyty inflacyjne ze Strefy Euro:

Wskaźnik CPI (r/r): -0,2% (prognoza: -0,2%; poprzednio: 0,4%)

Wskaźnik CPI (m/m): -0,4% (prognoza: -0,4%; poprzednio: -0,4%)

Bazowy wskaźnik CPI (r/r): 0,4 (prognoza: 0,4%; poprzednio: 1,2%)

Bazowy wskaźnik CPI (m/m): -0,6 (prognoza: -0,5%; poprzednio: -0,3%)

Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (r/r): 0,6% (prognoza: 0,6%; poprzednio: 1,3%)

Indeks HICP, z wyłączeniem energii i żywności (m/m): -0,5% (prognoza: -0,4%; poprzednio: -0,3%)

Co to jest CPI?

Wskaźnik CPI (consumer price index) jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oblicza się go na podstawie statystycznego koszyka przeciętnego gospodarstwa domowego. Ze wszystkich cen tak wyselekcjonowanych towarów i usług wylicza się średnią ważoną. Dzięki wskaźnikowi CPI możemy dokonywać pomiaru inflacji lub deflacji. Potocznie mówi się, że jest on miarą zmiany wartości nabywczej danej waluty lub też wskaźnikiem zmian kosztów utrzymania.

Co to jest wskaźnik HICP

Do określenia ogólnego wzrostu cen w całej Unii Europejskiej został stworzony specjalny wskaźnik. Nosi nazwę HICP i jest zharmonizowaną miarą inflacji, na podstawie której Rada Prezesów ocenia stabilność cen w strefie euro jako całość. "Zharmonizowany" oznacza, że wszystkie kraje Unii Europejskiej stosują tę samą metodologię. Dzięki temu można porównać ze sobą dane z poszczególnych krajów.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi dzisiaj z różnych gospodarek świata:

USA- ropa naftowa WTI

USA- decyzja w sprawie stóp procentowych

Nowa Zelandia- PKB

Australia- rynek pracy

Japonia- stopy procentowe


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk