• Odbierz prezent
Inflacja bazowa w Polsce. Dane z rynku pracy – wyhamowanie dynamiki wynagrodzeń

Krajowa inflacja bazowa wyniosła w październiku 4,2%, a więc nieznacznie mniej niż we wrześniu, gdy wyniosła ona 4,3%. Podobny trend charakteryzował pozostałe miary inflacji bazowej: 15% średnia obcięta spadła do 3,1%, po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych do 3,0% zaś inflacja po wyłączeniu cen administrowanych do 2,1%.

Dane z rynku pracy

W Polsce opublikowano we wtorek dane o rynku pracy, który w październiku ponownie musiał zmierzyć się z licznymi ograniczeniami. O ile tempo zatrudnienia w dalszym ciągu utrzymuje się na zbliżonym poziomie tj. ok. -1,0% r/r, to dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw mocno wyhamowała. W ubiegłym miesiącu wynagrodzenia wzrosły o 4,7% r/r wobec 5,6% we wrześniu. Jak zauważa w komunikacie GUS, narastająco, w okresie IX miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD od 0,4% w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” do 8,8% w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,5%. Spadek o 3,0% odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.

Dane o produkcji przemysłowej

W piątek ukazały się pozytywne dane o produkcji przemysłowej, które były lepsze od prognoz. Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 1% r/r wobec oczekiwanego 0,5% r/r. Biorąc pod uwagę produkcje przemysłową w innych państwach świata w czasie pandemii to produkcja przemysłowa w Polsce utrzymuje się na relatywnie dobrym poziomie. W stosunku do października ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 19 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 17,4%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,2% oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 7,4%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem ub. roku, wystąpił w 15 działach, m.in. w produkcji maszyn i urządzeń – o 14,3%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 10,8% oraz w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 10,0%.


BNP Paribas Biuro Maklerskie

Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. jest jednym z pierwszych biur maklerskich w Polsce - działa na rynku papierów wartościowych od 1992 roku. Materiały analityczne tworzone są przez Zespół Doradztwa Inwestycyjnego w skład którego wchodzą Lukas Cinikas, Szymon Nowak, Michał Krajczewski i Adam Anioł.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk