• Odbierz prezent
Indeks trwogi ostrzega – najgorsze dopiero przed nami!

Wielu inwestorów śledzi VIX, nazywany często indeksem strachu. Jego podwyższona wartość sugeruje, że na rynki akcji wkrada się niepokój i rośnie ryzyko zmiany trendu. Niewielu inwestorów wie jednak, że istnieje jeszcze jeden indeks nastrojów – Skew Index, który wykazuje niezłe zdolności prognostyczne. 28 maja 2021 jego wartość wyniosła 155 pkt., co okazało się drugim najwyższym odczytem tego indeksu od 1990 roku, czyli od momentu, w którym zaczął być obliczany.

Miłośnicy horrorów Johna Carpentera, jednego z mistrzów tego gatunku filmowego, znają z pewnością powiedzenie, że straszny jest piątek trzynastego, ale jeszcze gorsza sobota czternastego. Wykorzystując to powiedzenie można stwierdzić, że VIX to indeks strachu – odpowiednik piątku trzynastego. Skew Index jest z kolei indeksem trwogi – najbliższa zatem byłaby mu sobota czternastego. Różnica polega na tym, że Skew Index opisuje najmniej prawdopodobne możliwości zachowania się rynku, biorąc pod uwagę o wiele czarniejsze scenariusze rozwoju sytuacji niż VIX.

Oba indeksy, wyliczane przez chicagowską giełdę instrumentów pochodnych CBOE, opierają się na zmienności opcji. Inwestorzy, którzy nie są zaznajomieni z tematyką opcji, znajdą więcej na ich temat w opracowaniu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie[1].

VIX jest obliczany dla opcji at the money (ATM) na indeks S&P 500. Skew Index dla odmiany, koncentruje się wyłącznie na opcjach out of the money (OTM).

Opcje ATM to takie, dla których cena wykonania w przyszłości jest identyczna z aktualną ceną rynkową aktywa bazowego – najpopularniejszymi aktywami bazowymi są indeksy, akcje, obligacje i waluty. Jeżeli opcja na S&P 500 ma cenę wykonania w przyszłości na poziomie 4 200 punktów, to zostanie ATM, gdy wartość indeksu wynosi 4 200 punktów w momencie jej nabycia.

Opcje OTM z kolei, cechuje cena wykonania w przyszłości, odbiegająca od aktualnej ceny rynkowej, co przekłada się na nieopłacalność skorzystania z prawa dostawy lub rozliczenia aktywa bazowego. Dla opcji call (kupna), cena wykonania wynosiłaby przykładowo 4 300 punktów przy kwotowaniu indeksu na poziomie 4 200 punktów. Dla opcji put (sprzedaży) natomiast, cena wykonania opiewałaby na 4 100 punktów przy kursie rynkowym 4 200 punktów. Jest to uproszczone przedstawienie, gdyż pomija premię zapłaconą wystawcy opcji przez nabywcę.

Oba rodzaje opcji różni prawdopodobieństwo ich wykonania. Opcje ATM cechuje o wiele wyższe prawdopodobieństwo wykonania niż OTM. Dla opcji OTM, poziom prawdopodobieństwa jest tym niższy, im bardziej cena wykonania jest oddalona od ceny aktywa bazowego na rynku kasowym.

Artykuł jest dostępny dla czytelników magazynu FXMAG.

Chcesz uzyskać dostęp do artykułu?


Marcin Kuchciak

Analityk rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem konceptu cross-asset w wymiarze międzynarodowym. Od przeszło 20 lat związany zawodowo z rynkiem kapitałowym. Publikował m. in. w Parkiecie, PAP Biznes, Dzienniku Gazecie Prawnej, Profesjonalnym Inwestorze, Home&Market, dot.com. Zwolennik strategii nietradingowych, wykorzystujących instrumenty rynku kasowego i terminowego (głównie opcje).

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk