• Odbierz prezent
Indeks PMI Strefy Euro wygląda jakby ludzkość wyginęła

23 kwietnia o godzinie 10:00 opublikowane zostały dane ze Strefy Euro dotyczące indeksu PMI:

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Strefie Euro: 33,6 (prognoza: 39,2; poprzednio: 44,5)

Wskaźnik PMI dla usług w Strefie Euro: 11,7 (prognoza: 23,8; poprzednio: 26,4)

Zbiorczy wskaźnik PMI wg Markit w Strefie Euro: 13,5 (prognoza: 25,7; poprzednio: 29,7)

Co to jest wskaźnik PMI?

PMI indeks (z angielskiego Purchasing Managers Index) jest to wskaźnik obrazujący aktywność gospodarczą w danym kraju. Powstaje na podstawie wyników anonimowych ankiet, które rozsyłane są do menadżerów z całego kraju. Grupa badawcza jest bardzo miarodajna, ponieważ dotyczy wszystkich istotnych branż dla gospodarki. Do oceny PMI brane są pod uwagę między innymi: ilość nowych zamówień, poziom produkcji, koszt prowadzenia działalności gospodarczej, ciągłość dostaw oraz stan zatrudnienia. Ankietowani określają obecną sytuację w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Mają do wyboru trzy odpowiedzi: lepsza, gorsza lub taka sama. Na podstawie otrzymanych odpowiedzi powstają subindeksy branżowe, które następnie zostają skorygowane o czynniki sezonowe. W ostatnim już kroku obliczana jest z nich średnia ważona, przedstawiająca ostatecznie wynik wskaźnika PMI. Indeks ten jest wskaźnikiem wyprzedającym, dającym nam pogląd, jak może wyglądać sytuacja gospodarcza w najbliższych miesiącach. Jego wynik na poziomie 50 punktów uznawany jest za neutralny (taka sama ilość respondentów zaznaczyła w ankiecie „lepiej” oraz „gorzej”). Odczyt powyżej 50 sugeruje dobrą kondycję gospodarki, natomiast poniżej 50 pogarszającą się koniunkturę. Wynik poniżej 40 punktów oznacza kryzys gospodarczy.

PMI w przeszłości

Najgorszy wynik indeksu PMI w Strefie Euro odnotowany był po kryzysie z lat 2007-2009. Dokładnie 2 marca 2009 roku przedstawiono do publicznej wiadomości indeks PMI, którego wartość wyniosła 33,5 pkt.

 Indeks PMI Strefa Euro

Wykres odczytów wskaźnika PMI dla Strefy Euro (od lutego 2008)


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk