• Odbierz prezent
Indeks koniunktury rynku nieruchomości: wzrosty cen mieszkań [Subindeks cen nieruchomości, Subindeks sektora bankowego, Subindeks sektora budownictwa]
fot. freepik.com

Najważniejszym subindeksem dla kształtowania się indeksu rynku nieruchomości (IKRN) jest subindeks cen nieruchomości (IKRN_ceny). Zmienność subindeksu cen nieruchomości (IKRN_ceny) prezentowana jest na rysunku nr 1.

W IV kwartale 2021 roku odnotowano dalszy wzrost wartości subindeksu cen nieruchomości. Wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 0,709 wobec 0,629 kwartał wcześniej. Wzrost subindeksu cen nieruchomości odnotowano również w ujęciu rocznym. W analogicznym okresie roku poprzedniego, tj. w IV kw. 2020 roku, analizowany subindeks kształtował się bowiem na poziomie 0,533. Wzrost subindeksu cen nieruchomości determinowany był przede wszystkim wzrostem wskaźnika odnoszącego się do odchylenia cen na rynku nieruchomości od cen równowagi długookresowej, z poziomu 0,470 w III kw. 2021 roku do 0,950 w IV kw. 2021 roku. Na wzrost subindeksu cen nieruchomości oddziaływał ponadto dalszy wzrost wskaźników odnoszących się do sytuacji na rynku pierwotnym. Po pierwsze odnotowano wzrost wskaźnika obrazujących roczną realną stopę wzrostu cen mieszkań na rynku pierwotnym z 0,800 w III kw. 2021 do 0,920 w IV kw. br. Po drugie w IV kw. br. wzrósł wskaźnik odzwierciedlający realny poziom cen nieruchomości na rynku pierwotnym z 0,900 w III kw. do 0,980 w IV kw. 2021 roku.

Indeks koniunktury rynku nieruchomości: wzrosty cen mieszkań [Subindeks cen nieruchomości, Subindeks sektora bankowego, Subindeks sektora budownictwa] - 1

Wskaźnik odzwierciedlający realny poziom cen nieruchomości wzrósł również dla rynku wtórnego. W IV kw. 2021 roku ukształtował się bowiem na poziomie 0,980 wobec 0,950 kwartał wcześniej. Obniżeniu uległ natomiast wskaźnik obrazujący roczną realną stopę wzrostu cen mieszkań na rynku wtórnym: z 0,710 w III kw. 2021 do 0,690 w IV kw. 2021. Jest to zarazem jedyny wskaźnik wchodzący w skład analizowanego subindeksu, którego wartość obniżyła się na przestrzeni ostatniego kwartału.

Ponadto w analizowanym okresie odnotowano nieznaczny wzrost wskaźnika odnoszącego się do relacji średnich cen na rynku pierwotnym i wtórnym do PKB. W IV kw. 2021 wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 0,610, podczas gdy kwartał wcześniej kształtował się na poziomie 0,600.

W IV kw. 2021 roku wzrósł również wskaźnik obrazującego odwrotność premii za ryzyko. Wskaźnik ten kształtował się na poziomie 0,370 wobec 0,330 kwartał wcześniej.

Drugim co do znaczenia subindeksem jest subindeks sektora bankowego (IKRN_banki). Zmienność omawianego subindeksu przedstawiono na rysunku nr 2.

Na koniec IV kw. 2021 roku subindeks sektora bankowego wyniósł 0,663 wobec 0,815 kwartał wcześniej oraz 0,540 w IV kw. 2020 roku.

Spadek subindeksu sektora bankowego w IV kw. 2021 roku determinowany był przede wszystkim istotnym spadkiem wskaźników odnoszących się do liczby i wartości nowoudzielonych kredytów mieszkaniowych. Wskaźnik odpowiadający stopie wzrostu liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych obniżył się z 1,310 w III kw. 2021 do 0,920 w IV kw. 2021 roku. Wskaźnik obrazujący roczną realną stopę wzrostu nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych ukształtował się natomiast na poziomie 0,910 wobec 0,970 kwartał wcześniej.

Indeks koniunktury rynku nieruchomości: wzrosty cen mieszkań [Subindeks cen nieruchomości, Subindeks sektora bankowego, Subindeks sektora budownictwa] - 2

Ponadto w analizowanym okresie odnotowano spadek wskaźnika obrazującego roczną realną stopę wzrostu wolumenu zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych– z poziomu 0,130 w III kw. 2021 do 0,100 w IV kw. 2021.

Obniżeniu uległ również wskaźnik odnoszący się do relacji zadłużenia gospodarstw domowych z tytułu kredytów mieszkaniowych do PKB. Wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 0,530 wobec 0,600 kwartał wcześniej. Z drugiej strony spadek subindeksu sektora bankowego w IV kw. 2021 roku ograniczany był wzrostem wskaźnika obrazującego kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych przez banki. W IV kw. 2021 roku odpowiedni wskaźnik wyrażony w percentylach wyniósł 0,450, podczas gdy kwartał wcześniej znajdował się na poziomie 0,330.

Trzecim co do znaczenia subindeksem jest subindeks sektora budownictwa (IKRN_bud). Zmienność analizowanego subindeksu prezentowana jest na rysunku nr 3.

Subindeks sektora budownictwa (IKRN_bud) wyniósł w IV kwartale 2021 roku 0,980 wobec 0,978 w III kwartale br. Oznacza to dalszy, choć zdecydowanie wyhamowany wzrost wartości analizowanego subindeksu do wartości stanowiących historyczne maksima.

Indeks koniunktury rynku nieruchomości: wzrosty cen mieszkań [Subindeks cen nieruchomości, Subindeks sektora bankowego, Subindeks sektora budownictwa] - 3

 

 ***Materiał pochodzi z raportu HERITAGE REAL ESTATE: Indeks HRE: W 2022 roku rynek mieszkaniowy będzie pod presją [IVQ 2021], którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk

Indeks HRE


HRE Investments

Niezależny holding działający na rachunek własny oraz inwestorów zewnętrznych w obszarze nieruchomości. Zyski dla swoich klientów wypracowujemy za pomocą realizowanych projektów mieszkaniowych działając jak tradycyjny deweloper oraz oportunistycznie, poprzez inwestycję w deweloperów. W ten sposób HRE Investments konsoliduje rynek nieruchomości w Polsce.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk