• Odbierz prezent
Indeks dochodowy WIGtechTR. Kiedy GPW Benchmark wprowadzi indeks dochodowy WIGtechTR?
Z artykułu dowiesz się:

- kiedy rozpocznie się publikacja indeksu WIGtechTR,

- jak będzie obliczany indeks WIGtech „Total Return”.

 

  • 1grudnia 2020 r.GPW Benchmark, spółka z Grupy Kapitałowej GPW rozpocznie publikację indeksu WIGtechTR (WIGtech „Total Return”)
  • WIGtechTRjest indeksem dochodowym istniejącego już indeksu WIGtech
  • Indeks obejmie spółki nowych technologii notowane na Głównym Rynku z takich sektorów jak: biotechnologia, gry, informatyka i telekomunikacja oraz nowe technologie
  • W procesie obliczania indeksu uwzględnione zostaną wydarzenia korporacyjne takie jak emisja nowych akcji z prawem poboru i wypłata dywidendy
  • 24 listopada 2020 r. GPW Benchmark opublikuje skład indeksu, a jego publikację rozpocznie 1 grudnia tego roku

1 grudnia 2020 rokuGPW Benchmark, spółka z Grupy Kapitałowej GPW, wprowadzi nowy indeks WIGtechTR. Zgodnie z założeniami i analogicznie do indeksu WIGtech będzie on obejmował spółki znajdujące się w indeksie WIG, które uzyskują przychody z takich obszarów jak: medycyna, biotechnologia, programowanie, gry,internetczy telekomunikacja.

- GPW Benchmark jest odpowiedzialna za dostarczanie indeksów i wskaźników referencyjnym odpowiadających trendom rynkowym i zainteresowaniom zgłaszanym przez inwestorów aktywnych na krajowym rynku kapitałowym. Nowy wskaźnik, jakim jest WIGtechTR, rozszerza skład Rodziny Indeksów Giełdowych, a w niedalekiej przyszłości może stać się instrumentem bazowym dla produktów inwestycyjnych ETP- mówi Aleksandra Bluj, Wiceprezes GPW Benchmark.

Indeks WIGtechTR będzie należeć do indeksów dochodowych, więc przy jego obliczaniu będą uwzględniane nie tylko ceny zawartych transakcji,ale również dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Indeks będzie obejmował zmienną liczbę spółek, a ich udział będzie,tak jak w przypadku innych indeksów,obliczanyna podstawie liczby akcji w wolnym obrocie (freefloat). Udział największych spółek będzie ograniczony
do 10 proc., a jego wartość bazowa będzie ustalona na poziomie 10 tys. pkt. Wartości indeksu będą publikowane w sposób ciągły co minutę. Rewizja indeksu przeprowadzana jest w cyklu razem ze zmianami pozostałych indeksów. Pierwszy skład portfela indeksu będzie opublikowany24 listopada tego roku.

Regulamin Rodziny Indeksów Giełdowych obowiązujący od dnia 1 grudnia br. znajduje się na stronie internetowej GPW Benchmark. S.A.

Wykres 1. Porównanie indeksów WIGtech i WIGtechTR

Indeks dochodowy WIGtechTR. Kiedy GPW Benchmark wprowadzi indeks dochodowy WIGtechTR? - 1

Wykres 2. Struktura portfela WIGtechTRwedług sektorów (w proc.)

Indeks dochodowy WIGtechTR. Kiedy GPW Benchmark wprowadzi indeks dochodowy WIGtechTR? - 2

Źródło: GPW, symulacja wg stanu na 23.10.2020 r.

Wykres 3. Liczba spółek w portfelu WIGtechTR z poszczególnych sektorów

Indeks dochodowy WIGtechTR. Kiedy GPW Benchmark wprowadzi indeks dochodowy WIGtechTR? - 3

Źródło: GPW, symulacja wg stanu na 23.10.2020 r.

***

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW)prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl

GPW Benchmark S.A., wchodząca w skład Grupy Kapitałowej GPW S.A., jest administratorem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR oraz Indeksów opartych o dane z rynków GPW, BondSpot oraz giełd regionu CEE. Więcej informacji na stronie http://www.gpwbenchmark.pl/


Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - wiadomości prasowe

Największa giełda regionu Europy Środkowej i Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk