• Odbierz prezent
INCUVO S.A.: Informacja o uzyskaniu informacji z NCBiR o rekomendacji dofinansowania projektu dotyczącego opracowania technologii wspierającej przekształcenia i dostosowania nowych i istniejących gier do możliwości wirtualnej rzeczywistości. (2021-04-10 0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-04-10
Skrócona nazwa emitenta
INCUVO S.A.
Temat
Informacja o uzyskaniu informacji z NCBiR o rekomendacji dofinansowania projektu dotyczącego opracowania technologii wspierającej przekształcenia i dostosowania nowych i istniejących gier do możliwości wirtualnej rzeczywistości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd INCUVO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 09 kwietnia 2021 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) ogłosiło "Listę ocenionych projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1 - poddziałanie 1.1.1 (Lista projektów składanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa MŚP, MŚP realizujące projekty w konsorcjum z innymi dużymi i mśp oraz MŚP realizujące projekty w konsorcjum z jednostkami naukowymi - 6/1.1.1/2020 - II RUNDA)" w którym projekt realizowany przedstawiony przez Emitenta został rekomendowany do dofinansowania.

Projekt pt. “Człowiek w rzeczywistości wirtualnej - opracowanie technologii wspierającej przekształcenia i dostosowania nowych i istniejących gier do możliwości wirtualnej rzeczywistości”

Całkowita wartość projektu wynosi 6 518 707,50 zł , a rekomendowana kwota dofinansowania z funduszy unijnych 3 911 224,50 zł. Ostateczne warunki realizacji projektu zostaną określone w umowie pomiędzy Emitentem i NCBR, o zawarciu której Emitent poinformuje w odrębnym komunikacie.

Powyższa informacja został uznana za spełniającą kryteria art. 17 ust. 1 MAR, ze względu na jej pozytywny wpływ na długoterminowe perspektywy rozwoju Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INCUVO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INCUVO S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-568Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ligocka103
(ulica)(numer)
+48 602 442 075
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6342805589242811981
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-10Andrzej WychowaniecPrezes ZarząduAndrzej Wychowaniec

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk