• Odbierz prezent
INCANA S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji (2021-03-11 13:11)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia:2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
INCANA S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Incana S.A. z siedzibą w Ścinawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienia („Zawiadomienia”) od Ryszarda Bartosika i Dariusza Suchego, złożone w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080) („Ustawa o Ofercie”) w związku z rejestracją zmiany statutu Spółki polegającą na zniesieniu uprzywilejowania 3.650.000 akcji imiennych serii A Spółki.

Treść otrzymanych Zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
11032021_Dariusz_Suchy_zawiadomienie_art_69.pdf
11032021_Ryszard_Bartosik_zawiadomienie_art_69.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


INCANA SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)INCANA S.A.
Materiałów budowlanych (mbu)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)59-330
Ścinawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Witosa
10(ulica)
(numer)+48 76 843 70 80
+48 76 843 73 17(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)5472007443
072917202(NIP)

(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-11Dariusz SuchyPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk