• Odbierz prezent
INC rozpoczyna współpracę z Genomtec i zapowiada kolejne debiuty na NewConnect

Grupa INC wesprze Genomtec w procesie wprowadzenia akcji na NewConnect. Genomtec chce pozyskać środki od inwestorów na komercjalizację flagowego urządzenia spółki – Genomtec ID. INC, jako autoryzowany doradca, tylko w tym roku wprowadziło na NewConnect cztery spółki. Do końca września tego roku na GPW złożone będą dokumenty kolejnych kilku spółek.

- Zgodnie z naszą strategią koncentrujemy się na współpracy ze spółkami z tzw. nowej ekonomii, w szczególności innowacyjnych projektach technologicznych i medycznych. Genomtec idealnie wpisuje się w ten model oraz obecne trendy na rynku kapitałowym. Spółka ma duży potencjał rozwoju w średnim terminie, ale też potrafiła wykorzystać obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa. – komentuje Paweł Śliwiński, prezes INC.

Genomtec zajmuje się opracowaniem i komercjalizacją mobilnej genetycznej platformy diagnostycznej oraz testów mających zastosowanie między innymi w wykrywaniu wirusów chorób zakaźnych, w tym COVID-19 spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Flagowym projektem spółki jest mobilny system diagnostyczny Genomtec ID. Analizator jest unikalnym w skali światowej rozwiązaniem w tego typu urządzeniach. Pozwoli on na szybkie i precyzyjne wykonywanie analizy molekularnej poza środowiskiem laboratoryjnym i to bez konieczności zaangażowania wykwalifikowanego personelu laboratoryjnego. System wykorzystuje technologię mikroprzepływową oraz autorską, chronioną patentem, technologię izotermalną SNAAT®. Odpowiednie zaprojektowanie systemu umożliwia przeprowadzenie procesu w rekordowo krótkim czasie tj. nawet w 15 min, przy skuteczności równej, a w niektórych przypadkach przekraczającej, jakość testów laboratoryjnych PCR. Proces rozwoju oraz produkcji przebiegał będzie w ścisłej współpracy z międzynarodową firmą typu CMO (ang. Contract Manufacturing Organization). Zgodnie z założeniami Zarządu Genomtec, komercjalizacja flagowego rozwiązania nastąpi w pierwszym półroczu 2022 r.

- Realizacja naszych projektów zaczyna się dynamizować. Jesteśmy na takim etapie, że musimy poszukać rozwiązań, które będą katalizatorem rozwoju Genomtec. Obecne otoczenie rynkowe i społeczne sprzyja rozwojowi urządzeń diagnostycznych. Polska giełda dojrzewa, a rodzimi inwestorzy coraz częściej chętnie inwestują w projekty bardzo innowacyjne. Dlatego zdecydowaliśmy się na rozwój Genomtec przez giełdę przy wsparciu INC. Dzięki ich doświadczeniu na rynku kapitałowym poczynimy znaczący krok w realizacji naszych celów.– mówi Miron Tokarski, prezes Genomtec.

INC w tym roku wprowadziła na NewConenct 4 spółki – Plantwear, SpyroSoft, GenXone oraz Skinwallet. Łącznie w 2020 r. INC chce wprowadzić na giełdę około 10 spółek.

- Do końca września na GPW planujemy złożyć wnioski kolejnych kilku spółek, które obsługujemy. Z kolei, należący do Grupy INC, Dom Maklerski INC będzie aktywny w obszarze przeprowadzania emisji akcji. Tylko na najbliższe kilka tygodni planowane są do przeprowadzenia oferty akcji o łącznej wartości 25 mln zł. – dodaje Paweł Śliwiński.

O SPÓŁCE:

Grupa kapitałowa INC posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in.:

  • INC S.A. – spółka dominująca grupy INC, która specjalizuje się w doradztwie na rynku kapitałowym, wiodący Autoryzowany Doradca rynku NewConnect, Autoryzowany Doradca rynku obligacji GPW Catalyst oraz rynku akcji AeRO prowadzonego przez BVB (Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie).
  • Dom Maklerski INC S.A. – prowadzi jako jedyny dom maklerski w Polsce platformę crowdinwestycyjną (crowdconnect.pl) oraz posiada licencję na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń.
  • INC Private Equity ASI S.A. – fundusz typu pre-ipo fund inwestujący w spółki na etapie poprzedzającym IPO i debiut w obrocie zorganizowanym, spółka wpisana do rejestru Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych.
  • Carpathia Capital S.A. – fundusz o charakterze opportunity fund inwestujący w małe i średnie spółki w Polsce i w Rumunii, spółka wpisana do rejestru Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych,
  • INC Rating Sp. z o.o. – polska agencja ratingowa zarejestrowana przez ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) specjalizująca się w ocenie zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw

Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk