• Odbierz prezent
IMS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 02.03.2021 roku (2021-03-02 16:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
IMS S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IMS S.A. w dniu 02.03.2021 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd IMS S.A. („Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 02.03.2021 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
1) Dariusz Lichacz - liczba posiadanych akcji: 6.188.820, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 6.188.820, co uprawniało do 40,41% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 19,69% ogólnej liczby głosów;
2) Michał Kornacki – liczba posiadanych akcji: 5.474.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 5.474.000, co uprawniało do 35,74% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 17,42% ogólnej liczby głosów;
3) Paweł Przetacznik - liczba posiadanych akcji: 2.154.110, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 2.154.110, co uprawniało do 14,06% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 6,85% ogólnej liczby głosów;
4) Przemysław Świderski – liczba posiadanych akcji: 1.000.000, liczba głosów przysługujących z posiadanych akcji: 1.000.000, co uprawniało do 6,53% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowi 3,18% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMS S.A.Media
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska366
(ulica)(numer)
+48 22 870 67 76+48 22 870 67 33
(telefon)(fax)
biuro@ims.fmwww.ims.fm
(e-mail)(www)
525-22-01-663016452416
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Piotr BielawskiWiceprezes Zarządu
2021-03-02Dariusz LichaczWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk