• Odbierz prezent
IMS S.A.: Asymilacja akcji serii D Spółki (2022-09-27 11:19)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2022
Data sporządzenia: 2022-09-27
Skrócona nazwa emitenta
IMS S.A.
Temat
Asymilacja akcji serii D Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu nr 20/2022 z dnia 26 września 2022 roku Zarząd IMS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiedzę o Oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 860/2022 w sprawie asymilacji w dniu 30 września 2022 roku 1.195.000 akcji na okaziciela serii D Spółki oznaczonych kodem ISIN PLINTMS00035 z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym pod wspólnym kodem ISIN PLINTMS00019.Podstawa prawna szczegółowa:
§17 ust. 1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMS S.A.Media
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Puławska366
(ulica)(numer)
+48 22 870 67 76+48 22 870 67 33
(telefon)(fax)
biuro@ims.fmwww.ims.fm
(e-mail)(www)
525-22-01-663016452416
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-09-27Piotr BielawskiWiceprezes Zarządu
2022-09-27Dariusz LichaczWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk