• Odbierz prezent
IMS – komentarz po wynikach finansowych za 2Q 2023
fot. materiał własny

IMS podał wyniki za I półrocze 2023 roku. Wyniki samego II kw. oceniamy jako dobre, a wpływ na to miał przede wszystkim segment usług reklamowych oraz ugoda z ZAiKS. Na plus należy także ocenić poprawę rentowności, która na poziomie zysku na sprzedaży była najwyższa od ostatniego kwartału 2018 roku i wyniosła 21.9%. Jednocześnie spółka cały czas systematycznie pozyskiwała nowe lokalizacje abonamentowe, choć wciąż można zauważyć problemy pod tym względem w segmencie aroma.

  • PrzychodygrupyIMSwzrosłyo28.8%r/rdo17.1mlnPLN.WwynikurozliczeniazZAiKSwiększości przychodów z okresu 2020 – 2022 największą dynamikę wzrostu uzyskała pozostała sprzedaż, w ramach której dynamika roczna sięgnęła aż 613%. Wysokie dynamiki wzrostu zanotowały także segmenty pozaabonamentowe, czyli Digital Signage (+39%) oraz usługi reklamowe audio i wideo (+23%). W przypadku abonamentów audio i wideo sprzedaż wzrosła o 10% r/r, a w ramach abonamentów aroma o 5%.
  • W II kw. IMS pozyskał 506 nowych lokalizacji abonamentowych. Od początku roku liczba lokalizacji zwiększyła się już o 945 lokalizacji. Z reguły najwięcej lokalizacji dodawanych jest w ostatnim kwartale roku, więc po pierwszym półroczu oczekiwać można, że w całym roku liczba lokalizacji zwiększy się o ponad 2 tys., choć najprawdopodobniej nie przekroczy bardzo dobrego wyniki z zeszłego roku, kiedy IMS pozyskał blisko 3,7 tys. lokalizacji. Niestety wciąż widać trudność w pozyskaniu nowych klientów do segmentu aroma. W II kw. liczba nowych lokalizacji w tym segmencie zwiększyła się tylko o 11. W I kw. IMS pozyskał 48 lokalizacji w tym segmencie.
  •  Rentowność biznesu w II kw. poprawiła się. Marże EBIT i EBITDA wzrosły o 1,4 p.p. r/r do odpowiednio 21.5% i 33.3%. Z kolei marża na sprzedaży po wzroście o 0.5 p.p. r/r do 21.9% osiągnęła najwyższy poziom od IV kw. 2018 roku.
  • W raporcie pojawiła się informacja, że zarząd spółki nie będzie rekomendował Radzie Nadzorczej ani Walnemu Zgromadzeniu przyjmowania następnych programów motywacyjnych opartych o akcje spółki w kolejnych latach. Oznacza to, że począwszy od 2024 r., z rachunku wyników znikną niepieniężne koszty związane z programem akcyjnym. W konsekwencji dalszej poprawie ulec powinna także rentowność, choć pamiętać trzeba, że w przyszłym roku obowiązywać jeszcze będzie program motywacyjny w Closer Music.
  • Ostateczne zysk operacyjny IMS wzrósł w II kw. o 37.6% do 3.7 mln PLN, a zysk EBITDA po wzroście o 34.5% osiągnął poziom 5.7 mln PLN. Z uwagi na wyższe koszty finansowe mniejszą dynamikę wzrostu zanotował zysk netto, który wzrósł o 17.2% do poziomu 2.4 mln PLN.

Podsumowując, wyniki IMS w II kw. wskazują na postępującą poprawę praktycznie we wszystkich segmentach biznesu, choć na uwagę zasługuje wciąż niezadowalające jej tempo w segmencie aroma. Za dobrymi rezultatami w głównej mierze odpowiadały ugoda z ZAiKS oraz dobra kondycja rynku reklamowego. Rozliczenia z ZAiKS będą już na stałe kontrybuowały do wyników spółki, choć niekoniecznie w takiej skali jak w minionym kwartale. Spółka poinformowała bowiem, że rozliczenie I półrocza 2023 ujęte zostanie w III kw. 2023, a II półrocza 2023 – w IV kw. 2023. W kolejnych kwartałach okaże się więc jaka wielkość kontrybucji do wyników będzie powtarzalna. Z pewnością kwota rozliczeń powinna rosnąć z uwagi na wzrost repertuaru Closer Music w playlistach, zwiększanie liczby lokalizacji komercyjnych oraz planowane rozszerzenie współpracy z ZAiKS na cały świat.

IMS – komentarz po wynikach finansowych za 2Q 2023  - 1

 

 

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 4.0


Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 4.0

Giełdowy Program Wsparcia Pokrycia Analitycznego 4.0 polega na sporządzaniu przez firmy inwestycyjne raportów analitycznych finansowanych przez GPW. Celem Programu jest zwiększenie dostępności analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowanie bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie. W Programie PWPA 4.0. udział wezmą spółki, które reprezentują 33 sektory gospodarki. Do najliczniej reprezentowanych możemy zaliczyć: oprogramowanie (5), nowe technologie (4), materiały budowlane (4) lub energia odnawialna (3). Kapitalizacja spółek w Programie waha się od około 51 mln zł do około 2 mld zł, a średnia kapitalizacja to około 375 mln zł (na dzień 31 maja 2023)    

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk