• Odbierz prezent
Impexmetal Boryszew

17 maja w swych komunikatach spółki Boryszew i Impexmetal poinformowały o wezwaniu na akcje spółki Impexmetal. Jak wyglądają szczegóły?

 

17 maja zostało ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Impexmetal. Wzywającymi są spółka Impexmetal S.A. i spółka SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. Wzywający wchodzą w skład grupy kapitałowej Boryszew, w której większościowym akcjonariuszem jest Roman Karkosik. Boryszew jest większościowym akcjonariuszem spółki Impexmetal, który posiada prawie 66% jej akcji. Wzywający łącznie zamierzają nabyć w wezwaniu 64.620.000 akcji spółki Impexmetal. Jeśli po przeprowadzeniu wezwania i nabyciu akcji, wzywający osiągną 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impexmetalu, przeprowadzą przymusowy wykup akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych na zasadach określonych w art. 82 Ustawy o ofercie publicznej.

Zapisy na sprzedaż akcji objętych wezwaniem będą przyjmowane w oddziałach Santander Bank Polska od 6 czerwca 2019 r. Oferowana w wezwaniu cena to 4,25 zł za akcję. Warto dodać, że w ostatnim czasie kurs akcji spółki  na GPW często był notowany po cenach wyższych niż cena wezwania.

Impexmetal jest spółką działającą głównie w branży metali nieżelaznych o 50-letniej tradycji. Od 1997 r. spółka jest obecna na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2005 r. Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Boryszew.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Boryszew jest obecny na GPW od 1996 r.

Czytaj także: Boryszew ze słabszymi wynikami. W czym spółka dostrzega potencjał?

25 kwietnia spółka Boryszew przedstawiła wyniki finansowe za 2018 r. Były one słabsze niż w poprzednim roku. Pozytywnym zaskoczeniem dla rynku jest natomiast Segment Metali.   25 kwietnia wieczorem spółka Boryszew opublikowała raport roczny za 2018 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 6,1 mld zł wob.. Czytaj
Boryszew ze słabszymi wynikami. W czym spółka dostrzega potencjał?

Notowania: Impexmetal SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:IPX/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestorka. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk