• Odbierz prezent
IMPERIO ASI S.A.: Nabycie aktywów o istotnej wartości w postaci akcji spółki ONE MORE LEVEL S.A. (2021-09-20 21:40)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr47/2021
Data sporządzenia: 2021-09-20
Skrócona nazwa emitenta
IMPERIO ASI S.A.
Temat
Nabycie aktywów o istotnej wartości w postaci akcji spółki ONE MORE LEVEL S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20.09.2021 r. nabył od osoby fizycznej na podstawie umowy sprzedaży 112.800 sztuk akcji spółki ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za cenę 564.000,00 zł (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) za wszystkie nabywane akcje.

Nabyte w dniu dzisiejszym przez Emitenta akcje stanowią 0,21 % udziału w kapitale zakładowym spółki ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

ONE MORE LEVEL S.A. jest spółką notowaną w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, zajmującą się produkcją i wydawaniem gier przeznaczonych na konsole i komputery osobiste. ONE MORE LEVEL S.A. jest producentem m.in. gier „Ghostrunner” oraz „God’s Trigger”.

Nabycie przez Emitenta wskazanych akcji spółki ONE MORE LEVEL S.A. może mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową i gospodarczą Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMPERIO ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMPERIO ASI S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-583Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołoska9
(ulica)(numer)
22 378 55 5022 378 55 51
(telefon)(fax)
biuro@imperasa.plwww.imperasa.pl
(e-mail)(www)
526-10-29-979010965971
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-20Artur GórskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk