• Odbierz prezent
IMPERA ASI S.A.: zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza (2021-03-16 17:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
IMPERA ASI S.A.
Temat
zmiana stanu posiadania przez akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka pod firmą Impera Capital ASI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Impera”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (Ustawa), informuje, że w dniu 16.03.2021 r. otrzymała w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy zawiadomienie od Pana Andrzeja Ziemińskiego, dotyczące tego, że w dniu 12 marca 2021 r. wskutek zbycia przeze niego akcji spółki Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. dokonanego w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. ogłoszone przez Pana Januarego Ciszewskiego w dniu 04 lutego 2021 r., zmienił się jego stan posiadania w ogólnej liczbie głosów Impera Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. tzn. nie posiada już akcji Spółki.

Przed wyżej wskazanym zdarzeniem Pan Andrzej Ziemiński posiadał 434 500 (czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset) akcji Spółki reprezentujących 5,55% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 434 500 (czterysta trzydzieści cztery tysiące pięćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 5,55% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W wyniku opisanego wyżej zdarzenia Pan Andrzej Ziemiński nie posiada już akcji Spółki, co stanowi 0,00 % kapitału zakładowego Spółki, i nie posiada głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowi 0,00 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Pan Andrzej Ziemiński poinformował Spółkę, że na dzień sporządzenia zawiadomienia nie ma podmiotów od niego zależnych posiadających akcje Spółki ani osób wskazanych w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c.

Pan Andrzej Ziemiński poinformował także, że nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz art. 69 b ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMPERA CAPITAL ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMPERA ASI S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-583Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wołoska9
(ulica)(numer)
22 378 55 5022 378 55 51
(telefon)(fax)
biuro@imperasa.plwww.imperasa.pl
(e-mail)(www)
526-10-29-979010965971
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Cezary GregorczukCzłonek Zarządu
2021-03-16Adam WojackiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk