• Odbierz prezent
IMPEL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. na dzień 6 kwietnia 2021 roku wraz z projektami uchwał (2021-03-10 14:52)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia:2021-03-10
Skrócona nazwa emitenta
IMPEL S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impel S.A. na dzień 6 kwietnia 2021 roku wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 §1, art. 4021 i art. 4022 ksh oraz §21 Statutu, zwołuje na dzień 6 kwietnia 2021 roku na godz. 10.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzanie (NWZ), które odbędzie się we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 118.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ i projekty uchwał zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu.

Pełny tekst dokumentacji, który ma być przedmiotem obrad NWZ będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki (www.impel.pl, zakładka Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenia) od dnia zwołania Zgromadzenia.

Do kontaktu ze Spółką we wszystkich sprawach dotyczących NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przeznaczony jest adres e-mail: relacje@impel.pl Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.Podstawa prawna:
§19 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685 z dnia 29.03.2018).
Załączniki
PlikOpis
RB13_NWZ_zwołanie_zał_1_ogłoszenie.doc.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ
RB13_NWZ_zwołanie_zał_2_projekty_uchwał.doc.pdfProjekty uchwał
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-111Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ślężna118
(ulica)(numer)
071 7809403071 78 09 679
(telefon)(fax)
cc.info@impel.plwww.impel.pl
(e-mail)(www)
899-01-06-769006318849
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-10Wojciech RembikowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk