• Odbierz prezent
IMPEL S.A.: Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A. (2021-03-09 19:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia:2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
IMPEL S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Impel S.A. informuje iż w dniu dzisiejszym do Impel S.A. (dalej: Spółka) wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późniejszymi zmianami), o zmianie ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku nabycia akcji Spółki przez Nutit a.s. z siedzibą w Pradze oraz Trade Bridge a.s. z siedzibą w Pradze, w ramach realizacji przymusowego wykupu akcji Spółki w dniu 9 marca 2021 roku, w trybie art. 82 Ustawy o ofercie.
Zawiadomienie zostało złożone w związku z porozumieniem, które zostało pierwotnie zawarte 8 września 2003 r. w związku z Art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 Ustawy o ofercie, a następnie zostało aneksowane, po raz pierwszy 20 czerwca 2012 r., a w zakresie dotyczącym między innymi Wezwania, 11 grudnia 2020 r.
Po transakcji, zrealizowanej w ramach przymusowego wykupu, strony porozumienia posiadają łącznie100% udziałów w kapitale Spółki oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Impel S.A.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku.


Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Załączniki
PlikOpis
zawiadomienie_art 69_Nutit.pdfZawiadomienie art 69_Nutit_as
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMPEL S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-111Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ślężna118
(ulica)(numer)
071 7809403071 78 09 679
(telefon)(fax)
cc.info@impel.plwww.impel.pl
(e-mail)(www)
899-01-06-769006318849
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Wojciech RembikowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk