Advertisement
  • Odbierz prezent
IMG: Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. (2021-05-17 21:28)
Zarząd spółki Optigis S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r., zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie Emitenta.


Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki: Skonsolidowany raport kwartalny – plik: Optigis Raport kwartalny Q1 2021-pub.pdf


Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-05-17 21:28:58Jerzy CeglińskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk