• Odbierz prezent
IMAGE POWER S.A.: Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (2021-08-26 08:31)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia:2021-08-26
Skrócona nazwa emitenta
IMAGE POWER S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), zgodnie z art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Marcina Zaleńskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
IPW_zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie_M.Zaleński (2).pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMAGE POWER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMAGE POWER S.A.Gry
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-473Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Popularna14/3
(ulica)(numer)
663 936 116
(telefon)(fax)
kontakt@imagepower.plhttps://imagepower.pl
(e-mail)(www)
5272778779365341132
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-26Piotr FigarskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk