• Odbierz prezent
IMAGE POWER S.A.: Zawarcie umowy pożyczki (2021-12-13 09:35)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-12-13
Skrócona nazwa emitenta
IMAGE POWER S.A.
Temat
Zawarcie umowy pożyczki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu 13 grudnia 2021 r., jako pożyczkobiorca, podpisał umowę pożyczki z Panem Marcinem Zaleńskim, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta (dalej: Pożyczkodawca), na kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych), podzieloną maksymalnie na cztery transze, z których każda nie będzie przekraczać 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) (dalej: Pożyczka).

Pożyczka została udzielona na okres 2 lat od dnia wypłaty pierwszej z ww. transz. Oprocentowanie Pożyczki obliczone będzie jako stawka WIBOR1R powiększona o 2,00% w skali roku. Cała kwota Pożyczki, podobnie jak odsetki, płatne będą jednorazowo, najpóźniej w ostatnim dniu okresu Pożyczki. Emitentowi przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości bądź części Pożyczki bez dodatkowych opłat.

Zgoda na zawarcie ww. umowy Pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki została udzielona Zarządowi Emitenta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie Uchwały nr 6 z dnia 30 listopada 2021 r.

Cała kwota Pożyczki zostanie przeznaczona na zasilenie kapitału obrotowego i bieżącą działalność Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-13Piotr FigarskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk