• Odbierz prezent
IMAGE POWER S.A.: Sprzedaż praw autorskich do gry Spółki pt. Archer: The Witch’s Wrath (2022-10-19 10:39)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2022
Data sporządzenia: 2022-10-19
Skrócona nazwa emitenta
IMAGE POWER S.A.
Temat
Sprzedaż praw autorskich do gry Spółki pt. Archer: The Witch’s Wrath
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), informuje, iż w dniu 18 października 2022 r., pomiędzy Emitentem a osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą (dalej: Kupujący), została zawarta umowa z przeniesieniem autorskich praw majątkowych (dalej: Umowa).

Przedmiotem Umowy jest przeniesienie na Kupującego własności wszystkich modułów, trailera i praw do karty Steam gry pt. Archer: The Witch’s Wrath (dalej: Gra). Wynagrodzenie Spółki określone zostało na 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Zarząd Spółki zdecydował o sprzedaży pełni praw autorskich do Gry w związku z potrzebą skupienia zasobów Emitenta na realizacji głównych projektów Spółki. Dodatkowo Zarząd Emitenta informuje, iż ww. kwota wynagrodzenia całkowicie pokrywa poniesione przez Spółkę dotychczasowe koszty produkcji Gry.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi, iż dotyczy istotnych aktywów Emitenta, a także z uwagi na istotną wartość umowy, która może mieć wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-10-19Piotr FigarskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk