• Odbierz prezent
IMAGE POWER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Image Power S.A. wraz z projektami uchwał (2022-05-11 10:25)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2022
Data sporządzenia:2022-05-11
Skrócona nazwa emitenta
IMAGE POWER S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Image Power S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 7 czerwca 2022 r., na godzinę 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Popularna 14/3, 02-473 Warszawa.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa, klauzula RODO oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta.
Załączniki
PlikOpis
IPW_ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ.pdf
IPW_projekty uchwał_ZWZ.pdf
IPW_sprawozdanie RN za 2021.pdf
IPW_wzór pełnomocnictwa_ZWZ.pdf
IPW_klauzula RODO_ZWZ.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMAGE POWER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMAGE POWER S.A.Gry
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-473Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Popularna14/3
(ulica)(numer)
663 936 116
(telefon)(fax)
kontakt@imagepower.plhttps://imagepower.pl
(e-mail)(www)
5272778779365341132
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-11Piotr FigarskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk