• Odbierz prezent
IMAGE POWER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Image Power S.A. wraz z projektami uchwał (2021-11-03 15:20)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia:2021-11-03
Skrócona nazwa emitenta
IMAGE POWER S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Image Power S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje, w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 listopada 2021 r., na godzinę 10:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta przy ul. Popularnej 14/3 w Warszawie.

W załączeniu zaprezentowano treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.
Załączniki
PlikOpis
IPW_zwołanie_nzw_2021.pdf
IPW_projekty uchwał_NWZ_2021.pdf
IPW_wzór pełnomocnictwa_NWZ.pdf
IPW_klauzula RODO_2021.pdf
IPW_akcje i głosy.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMAGE POWER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IMAGE POWER S.A.Gry
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-473Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Popularna14/3
(ulica)(numer)
663 936 116
(telefon)(fax)
kontakt@imagepower.plhttps://imagepower.pl
(e-mail)(www)
5272778779365341132
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-03Piotr FigarskiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk