• Odbierz prezent
IGS: Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego (2021-04-02 12:10)
fot. freepik.com

Spis załączników:

Zarząd Spółki Intelligent Gaming Solutions S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1 kwietnia 2021 r. została rozwiązana umowa z firmą audytorską – 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem było dokonanie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz 2020, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 2/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.
Strony za porozumieniem postanowiły o rozwiązaniu umowy z dnia 17 lutego 2020, o której mowa powyżej.

Emitent w podpisanym porozumieniu o rozwiązaniu umowy wskazał, iż podstawą rozwiązania umowy są zmiany właścicielskie po stronie Spółki.

W związku z powyższym Emitent planuje podpisanie nowej umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.


Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 12 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-04-02 12:10:14Ivan HanamovPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk