• Odbierz prezent
IDM SA: Zawarcie umowy istotnej w postaci pożyczki pieniężnej w celu zwiększenia kapitału obrotowego IDM S.A. (2021-04-19 17:33)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr3/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

IDM SA
Temat


Zawarcie umowy istotnej w postaci pożyczki pieniężnej w celu zwiększenia kapitału obrotowego IDM S.A.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

IDM S.A. (IDMSA lub Spółka) działając na podstawie art. 17. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: MAR) niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu 19 kwietnia 2021 r. Spółka zawarła z Glad Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowę na podstawie, której Glad Energia sp. z o.o. udzieliła na rzecz IDMSA niezabezpieczonej pożyczki pieniężnej w kwocie 1.000.000,00 zł, z terminem zwrotu do 30.06.2021 r., a oprocentowanej na poziomie 6% w skali roku.
Pożyczka została udzielona w celu zwiększenia kapitału obrotowego Spółki.
Na gruncie zawartej umowy IDMSA jest uprawniona do wcześniejszego zwrotu pożyczki. Oprocentowanie będzie płatne jednorazowo w dniu zwrotu kwoty pożyczki.
Glad Energia sp. z o.o. jest podmiotem, w którym IDM S.A. posiada 25% udziałów w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
IDM SA(pełna nazwa emitenta)IDM SA
Finanse inne (fin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)31-027
KRAKÓW(kod pocztowy)
(miejscowość)Mikołajska
26 lok 5(ulica)
(numer)012 397 06 00
012 397 06 01(telefon)

(fax)biuro.k@idmsa.pl
www.idmsa.pl(e-mail)

(www)6762070700
351528670(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Grzegorz LeszczyńskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk