• Odbierz prezent
"Idealny pracodawca – idealny pracownik" – wyniki badań BCC i AEH

Od miesięcy pogłębia się w Polsce niedobór pracowników. Przedsiębiorcy z coraz większym trudem znajdują środki na pokrycie wydatków wynikających z rosnącej presji płacowej. Prognozowane spowolnienie gospodarcze może tylko tę sytuację pogłębić. Coraz ważniejsze staje się wykorzystywanie istniejących rezerw oraz optymalizowanie relacji pracownik – pracodawca.

Podczas konferencji pt. „Idealny pracodawca – idealny pracownik”,

która odbyła się 2 grudnia w siedzibie Business Centre Club, przedstawione zostały wyniki badań, jakie BCC przeprowadził wspólnie z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Prezentują one wzajemne oceny i oczekiwania, jakie mają pracodawcy wobec pracowników oraz pracownicy wobec pracodawców. W badaniu wzięło udział 483 pracowników różnych firm oraz 99 pracodawców. Ich wyniki mogą być wskazówką w zakresie kreowania polityki zatrudnienia w firmie czy prognozowania popytu i podaży pracy w skali mikro i makro. Podobne badania prowadzone były wcześniej w latach: 2018, 2017 oraz 2005-2008.

Z badania zrealizowanego w 2019 roku wynika,

że aż 86,6% proc. firm miało problemy z pozyskaniem pracowników. W 2018 i 2017 r. było to odpowiednio 76,2% oraz 89,6%.

Główne rodzaje problemów z pozyskaniem pracowników to wzrost oczekiwań finansowych kandydatów do pracy, brak pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, czy – w ogóle – brak chętnych do pracy.

Idealny pracodawca – idealny pracownik – wyniki badań BCC i AEH - 1


Business Centre Club

Istnieje  od  1991  roku.  Jest  prestiżowym  Klubem  przedsiębiorców  i  największą  w  kraju,  ustawową  organizacją  indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają p onad  400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych. Wśród członków BCC znajdują się największe korporacje krajowe i zagran iczne. Członkami Klubu są także uczelnie wyższe, wydawnictwa, szpitale, prawnicy, dziennikarze, naukowcy, lekarze, wojskowi i studenci. BCC prowadzi działania w blisko 250 miastach i 23 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Koncentruje się na działaniach na rzecz rozwoju gospodarki i pomocy przedsięb iorcom. BCC jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Koordynatorem wszystk ich działań BCC jest Marek Goliszewski.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk