• Odbierz prezent
Idea ma 34 ugody z klientami dot. obligacji GetBacku; bank chce zmniejszyć koszty finansowania

Idea Bank, który zawarł ugody z 34 klientami, posiadaczami obligacji GetBacku, a propozycję polubownego rozwiązania zaproponował w sumie 100 klientom ocenia, że zawiązana wcześniej rezerwa na potencjalne roszczenia jest wystarczająca – poinformowali przedstawiciele banku. Idea chce zmniejszyć koszty finansowania.

„Ugody mamy podpisane z 34 klientami, a weszliśmy na ścieżkę rozwiązania polubownego w sumie ze stu osobami” – powiedział Jerzy Pruski wiceprezes banku, p.o. prezesa zarządu.

„Zakładamy dalszy wzrost ugód i że będzie on w ramach rezerwy na kwotę 14 mln zł zawiązanej wcześniej” – powiedział Tomasz Górski, członek zarządu.

Wynik z tytułu prowizji w III kwartale wyniósł 2 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 88,6 mln zł, a w II kwartale 2018 roku 190 mln zł. Wynik z tytułu pośrednictwa wyniósł -57 mln zł, podczas gdy w II kwartale było -242 mln zł.

Bank podał, że koszty z tytułu zwrotów wynagrodzenia z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i produktów inwestycyjnych w III kwartale wyniosły 13 mln zł.

„Dynamika tego wpływu będzie się wypłaszczać, ale pewnie w kolejnych kwartałach będzie to ciążyć” - powiedział Piotr Miałkowski, członek zarządu.

Koszt finansowania banku na koniec września 2018 roku wynosił 0,57 proc., podczas gdy pod koniec czerwca był na poziomie 0,54 proc.

„Koszt finansowania wzrósł w tym roku znacznie, to mocno skorelowane z informacjami, które pojawiły się wokół banku. Musimy sobie z tym radzić, mamy na to pomysł, ale to długotrwały proces” – powiedział Miałkowski.

„Zmiana modelu opartego na większej relacyjności powinna doprowadzić w sposób rozłożony w czasie do zmiany struktury pasywów na rzecz mniejszego udziału lokat terminowych detalicznych. To powinno doprowadzić do zmniejszenia kosztów finansowych w długim okresie” – powiedział Pruski. (PAP Biznes)

 


PAP

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk