• Odbierz prezent
Idea Bank stracił 32,6 mln

Strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej grupy Idea Banku w III kwartale 2018 roku wyniosła 32,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 97,4 mln zł zysku netto - poinformował bank w raporcie. Po trzech kwartałach 2018 roku strata neto banku wynosi 412 mln zł, a rok wcześniej bank zanotował zysk w wysokości 194,8 mln zł.

 

Wynik odsetkowy w III kwartale 2018 roku wyniósł 161,6 mln zł, czyli spadł 2,5 proc. rdr, natomiast wynik z tytułu prowizji wyniósł 2 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 88,6 mln zł.

Po trzech kwartałach 2018 roku wynik z tytułu prowizji i opłat wynosi -144,1 mln zł, w tym przychody wynoszą 273,8 mln zł, a koszty 417,9 mln zł. Bank podał, że koszty z tytułu zwrotów wynagrodzenia z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych wyniosły 189,1 mln zł, a z tytułu zwrotów wynagrodzenia z tytułu sprzedaży produktów inwestycyjnych 141,6 mln zł.

Odpisy w III kwartale 2018 roku wyniosły 72,0 mln zł, czyli były o 35 proc. niższe niż rok wcześniej.

Czytaj także: KNF przeanalizowała informacje nt. bieżącej działalności banków Getin Noble Bank oraz Idea Bank

Komisja Nadzoru Finansowego na wtorkowym posiedzeniu przeanalizowała informacje nt. bieżącej sytuacji banków Getin Noble Bank oraz Idea Bank - poinformowała w komunikacie Komisja."Komisja poddała analizie informacje na temat bieżącej sytuacji banków Getin Noble Bank SA oraz Idea Bank SA przedstawion.. Czytaj
KNF przeanalizowała informacje nt. bieżącej działalności banków Getin Noble Bank oraz Idea Bank

Idea Bank poinformował, że w okresie III kwartałów 2018 roku utrzymywał nadzorcze normy płynności na poziomie wymaganym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wskaźnik LCR banku wynosił pod koniec września 145,83 proc.

Pod koniec września 2018 roku współczynnik kapitałowy grupy (CAR) wynosił 9,55 proc. Bank podał, że poziom współczynników wypłacalności CET1, TIER1 oraz CAR na poziomie grupy ukształtował się na poziomie poniżej minimalnych wymogów określonych przez KNF, które wynoszą: 9,375 proc. na poziomie CET1, 10,875 proc. na poziomie TIER1 oraz 12,875 proc. na poziomie CAR.

W połowie listopada Komisja Nadzoru Finansowego zamieściła wpis dotyczący Idea Banku na Liście ostrzeżeń publicznych KNF.

"Powyższy fakt oraz nasilenie doniesień medialnych nie miały związku z bieżącą działalnością Banku. W tym czasie pomimo wzmożonego ruchu klientów Bank realizował bez zakłóceń wszystkie transakcje klientowskie" - napisano w raporcie.

Bank poinformował w raporcie, że jego zarząd jest w trakcie uzgodnień Planu Ochrony Kapitału z UKNF, a do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za III kwartał nie został on zatwierdzony.

Poniżej wyniki Idea Banku w III kwartale 2018 roku i ich porównanie do wyników z III kwartału 2017 roku.

 

(w mln zł) III kw. 2018 III kw. 2017  
Wynik odsetkowy 161,6 165,7 -2,5%
Wynik z prowizji 0,002 88,6 -100,0%
Koszty administracyjne 124,0 141,9 -12,6%
Odpisy -72,0 -110,3 -34,8%
Wynik netto -32,6 97,4 -

 

 

Notowania: Idea Bank SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:IDA/

PAP

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk