• Odbierz prezent
Idea Bank

W ostatnim czasie wiele mówiono na temat połączenia Idea Banku z Getin Noble Bankiem. Okazało się, że do połączenia jednak nie dojdzie, a Idea Bank poszukuje inwestora, który mógłby go dokapitalizować. Bank wydaje się być coraz bliżej tego celu.

 

9 lipca po sesji na GPW, w swym komunikacie Idea Bank poinformował o zakończeniu prowadzonego dotychczas procesu poszukiwania inwestora, opartego na potencjalnym połączeniu Idea Banku z Getin Noble Bankiem.

Jednocześnie w dalszej części komunikatu Idea Bank poinformował, że podjął decyzję o dopuszczeniu nowowybranego funduszu private equity, zainteresowanego potencjalnym nabyciem akcji banku, do ograniczonego procesu due diligence począwszy od dnia 10 lipca 2019 r.

Warto wspomnieć, że w połowie grudnia 2018 r. Idea Bank informował o podjęciu decyzji o rozpoczęciu działań mających na celu pozyskanie inwestora finansowego, który dokapitalizowałby bank lub bank powstały w wyniku połączenia Idea Banku z Getin Noble Bankiem. W tamtym czasie bank zapowiadał także rozpoczęcie przez firmę doradczą odpowiednich działań, w szczególności skierowanie zaproszeń do rozpoczęcia rokowań do wstępnie wybranej grupy funduszy typu private equity, mających doświadczenie w inwestowaniu w instytucje finansowe.

Na początku lutego tego roku bank poinformował w swym komunikacie, że w związku z zamiarem pozyskania inwestora, podjął decyzję o dopuszczeniu wybranych funduszy private equity do procesu due diligence i rozpoczęciu z nimi rokowań dotyczących struktury transakcji dofinansowania.

Czytaj także: Idea Bank i Getin Noble Bank – do połączenia nie dojdzie

31 maja Komisja Nadzoru Finansowego wydała odmowną decyzję w sprawie połączenia Idea Banku z Getin Noble Bankiem. Przyczyną jest brak spełnienia przez połączony bank wymogów kapitałowych.   W swym komunikacie Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że  na posiedzeniu w dniu 31 maja 2019 r. jedn.. Czytaj
Idea Bank i Getin Noble Bank – do połączenia nie dojdzie

Notowania: Idea Bank SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:IDA/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk