• Odbierz prezent
Idea Bank

17 września Idea Bank przedstawił wyniki finansowe. Świadczą one o poprawie sytuacji banku. Dobrą wiadomością jest także bardziej zaawansowany proces due dilence ze strony funduszu private equity zainteresowanego inwestycją w Idea Bank.

 

17 września przed rozpoczęciem sesji na GPW, Idea Bank opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 264,1 mln zł wobec 303,2 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 53,5 mln zł. Rok wcześniej był on ujemny i wyniósł -162,3 mln zł. W I półroczu 2019 r. strata netto wyniosła 79,8 mln zł wobec straty netto wynoszącej 375,9 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego roku.

W samym II kwartale wynik odsetkowy banku wyniósł 157,6 mln zł, co stanowi wzrost o 5% rok do roku. Wynik z tytułu prowizji wyniósł 22,5 mln zł wobec ujemnego wyniku uzyskanego rok wcześniej, który wynosił -191 mln zł. W II kwartale bank osiągnął zysk netto w wysokości 1,28 mln zł wobec 382,3 mln zł straty netto rok wcześniej.

W sprawozdaniu zarządu poinformowano, że rok 2018 był najtrudniejszym rokiem w historii banku. W I półroczu 2019 r. zauważalne są już efekty działań naprawczych. Ważne jest dla banku pozyskanie inwestora.

W poprzednim dniu po zakończenie sesji na GPW, Idea Bank poinformował w swym komunikacie, że zarząd banku podjął decyzję o dopuszczeniu do uczestnictwa w rozszerzonym procesie due diligence funduszu private equity, zainteresowanego potencjalnym nabyciem akcji banku. Fundusz ten od lipca brał udział w ograniczonym badaniu due diligence.

Na obie pozytywne informacje na wtorkowej sesji na GPW, cena akcji Idea Banku w pierwszych godzinach handlu wzrosła o ponad 15%.

Notowania: Idea Bank SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:IDA/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk