• Odbierz prezent
Idea Bank z wynikami finansowymi za II kwartał 2020 r. Akcje w górę

24 września Idea Bank opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. Pomimo spadku wyniku odsetkowego i prowizyjnego bank zakończył II kwartał zyskiem. Bank pracuje nad planem naprawczym.

 

24 września przed sesją na GPW Idea Bank opublikował raport finansowy za I półrocze 2020 r. W II kwartale wynik odsetkowy wyniósł 113,3 mln zł wobec 159,3 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 29% rok do roku. Wynik z tytułu opłat i prowizji był niższy o 64% niż przed rokiem i wyniósł 1,4 mln zł wobec 3,9 mln zł w II kwartale 2019 r. Idea Bank zakończył II kwartał 2020 r. zyskiem netto w wysokości 1 mln zł wobec straty wynoszącej 0,5 mln zł rok wcześniej. Odpisy wyniosły 72,3 mln zł i były wyższe o 14% niż przed rokiem.

Na koniec II kwartału wskaźnik TCR grupy Idea Banku wynosił 0,86% - o 9,64% poniżej wymaganego limitu. Wskaźnik Tier1 jest na poziomie 0,3% - o 8,2% poniżej wymogów.

Idea Bank poinformował, że celem strategicznym jest odbudowanie współczynników kapitałowych. Bank pracuje nad planem naprawczym, który zostanie przedstawiony KNF w październiku.

W całym I półroczu wynik odsetkowy wyniósł 250,7 mln zł wobec 268,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 7,5 mln zł wobec 16,6 mln zł rok wcześniej. Bank zakończył I półrocze zyskiem netto w wysokości 2,7 mln zł wobec 83,6 mln zł straty przed rokiem.

W pierwszych minutach czwartkowej sesji na GPW kurs akcji Idea Banku wzrósł o 8%.

Notowania: Idea Bank SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:IDA/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk